bannerPos

Vælg sorter og udsædsmængde specielt til tidlig såning

Anbefalede plantetal, samt udsædsmængder ved tusindkornsvægte på henholdsvis 45, 50 og 55 og en markspiring på 90 procent ved såning fra slutningen af august til den 1. oktober. Kilde: Seges
10-08-2019 13:25

Ikke alle hvedesorter egner sig til tidlig såning. Plantetallet skal være lavest ved tidlig såning.

Sorter af vinterhvede, som er egnede til tidlig såning, udvikler sig relativt langsomt i efteråret, og væksttypen er krybende, hvilket vil sige skud og blade holder sig langs jorden.

Sorter, der har en hurtig udvikling og strækker sig opad, er udsatte for kuldeskader i løbet af vinteren, når de bliver sået tidligt.

Det påpeger Seges, der understreger, at ikke alle disse egenskaber findes i én og samme sort, og nogle af dem kan have negativ indflydelse på udbyttet.

Undgå visse sorter

En sen og langsom vækststart i et tidligt forår er heller ingen udbyttemæssig fordel. Ved tidlig såning kan lejesæd derimod blive et større problem i alle sorter.

- Vær derfor særlig opmærksom ved tidlig såning af Elixer og Kvium, der er blandt de mindst stråstive sorter, lyder det fra Seges.

Ønsker man at så sent – det vil sige efter den 20. september - er de kraftigt voksende sorter KWS Extase og Drachman oplagte, hvorimod langsomt udviklende sorter som Graham og Sheriff bør undgås.

Udsædsmængde

Det anbefalede plantetal i vinterhvede afhænger også af sådatoen og ligger på omkring 200 planter pr. mved såning den 1. september stigende til knap 400 planter pr. m2 ved såning den 1. oktober.

Ved tidlig såning er der en betydelig risiko for, at plantebestanden bliver for tæt, og planterne presser hinanden opad, hvilket øger risikoen for udvintring, sneskimmel og lejesæd i afgrøden det følgende år, påpeger Seges.

En tidlig sået plantebestand af passende tæthed fremmer derimod buskningen og udviklingen af en krybende vækst, hvilket resulterer i stærke planter, som har optimale forudsætninger for at klare sig gennem vinteren.

Det er derfor vigtigt at vælge den rette og lave udsædsmængde ved tidlig såning.

Gradueret såmængde

Ved tidlig såning er det oplagt at graduere udsædsmængden efter forskelle i vækstmuligheder indenfor marken.

Der kan være behov for at så mere på bakketoppe med dårlig fremspiring, og mindre i fugtige lavninger med kraftig plantevækst.

- Kort til graduering kan udarbejdes i programmet CropManager, slutter Seges.

Sortsvalg ved tidlig hvedesåning

- Velegnede til tidlig såning:

Creator, Graham

- Egnede til tidlig såning:

Benchmark, Elixer, Informer, Kalmar, Kvium, KWS Scimitar, Ohio, Sheriff og Torp

- Mindre egnet til tidlig såning:

KWS Zyatt, Drachmann

- Ikke egnede til tidlig såning:

KWS Lili, KWS Extase

Kilde: Seges

 

Nyt herbicid til tidligt sået hvede

Ved tidlig såning er det selvfølgelig særlig vigtigt, at der bliver udført en efterårsbekæmpelse, da ukrudtet ellers vil være vanskeligt at bekæmpe om foråret.

- I år lanceres Mateno Duo som ny løsning i vinterhvede til ukrudtsbekæmpelse i efteråret, påpeger Seges.

Midlet består af aktivstofferne fra DFF og Fenix. Midlet har effekt på enårig rapgræs. Midlet har god effekt mod kamille, storkenæb og spildraps.

- Derfor kan produktet anvendes i tidligt såede marker for at undgå tidlig anvendelse af Boxer i høje temperaturer. Ligeledes vil man få en tidlig bekæmpelse af spildraps og andet tokimbladet ukrudt, påpeger Seges.

Ukendt pris

Mulig løsning i tidligt såede marker: st. 10: 0,4 l/ha Mateno Duo efterfulgt cirka 10-14 dage senere med 0,75-1,5 l/ha Boxer afhængig af typen af græsukrudt i marken.

Der kan suppleres med 0,05 - 0,07 l/ha DFF oveni Mateno Duo for ekstra effekt på enårigt rapgræs i marker med stor bestand.

- Prisen er endnu ukendt for Mateno Duo. Løsningen er dog dyrere end anvendelsen af DFF i st. 00, men der opnås en bredere effekt på tokimbladet ukrudt, slutter Seges.

jpj

Ukrainsk afgrødehøst slår ny rekord

Ifølge det ukrainske konsulentbureau ProAgro vil den samlede ukrainske afgrødeproduktion slå nye historiske rekorder i år. Endnu en dårlig nyhed for afgrødeproducenter i den vestlige del af Europa.

Kritik af landboformand for kommunalt BNBO-frieri

- Det er direkte usmageligt at sætte landmænd under pres for at indgå såkaldt frivillige BNBO-ordninger helt uvidende om, hvad alle andre modtager, lyder kritik fra grundvandsforening.

Frankrig vil tillade roebejdsning med neonikotinoider

Den franske landbrugsminister har torsdag overraskende gen-godkendt neonikotinoider for op til tre år for at hjælpe de hårdt virusgulsot-skadede franske sukkerroemarker.

Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede vinterrapsmarker

Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Caryx og Juventus foretrækkes, da de ikke tæller i triazol-regnskabet.

Kartoflers lagersygdomme begynder i marken

Korrekt opbevaring af kartofler efter optagning kræver omhyggelighed. En traditionel kartoffelkule er en mulighed, men omkostningerne ved en kule kan ofte være højere end ved at bygge og drive et lager, lyder det fra Grimme Skandinavien.

Efterlyser politisk fokus på slagtesvineproducenters vilkår

Flere slagtesvin i Danmark kan skabe vækst og arbejdspladser, lød det i går fra svineproducent Mads Niær Kristensen, Grauballegård nær Silkeborg, da de to fødevareordførere for henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, Erling Bonnesen og Anders Kronborg, lagde vejen forbi.

Svinebestanden er steget betydeligt i Danmark

De forbedrede priser på svinekød er formentlig medvirkende til, at svinebestanden i det sidste år er steget med næsten fem procent.

Pulje til slagtesvinestalde er oversøgt

Rådgiver kritiserer støtteordning til nye slagtesvinestalde, som er blevet overansøgt med 40 millioner kroner alene af rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S.
Side 1 af 1891 (37813 artikler)Prev1234567188918901891Next