Vælg sorter og udsædsmængde specielt til tidlig såning

Ikke alle hvedesorter egner sig til tidlig såning. Plantetallet skal være lavest ved tidlig såning.

Sorter af vinterhvede, som er egnede til tidlig såning, udvikler sig relativt langsomt i efteråret, og væksttypen er krybende, hvilket vil sige skud og blade holder sig langs jorden.

Sorter, der har en hurtig udvikling og strækker sig opad, er udsatte for kuldeskader i løbet af vinteren, når de bliver sået tidligt.

Det påpeger Seges, der understreger, at ikke alle disse egenskaber findes i én og samme sort, og nogle af dem kan have negativ indflydelse på udbyttet.

Undgå visse sorter

En sen og langsom vækststart i et tidligt forår er heller ingen udbyttemæssig fordel. Ved tidlig såning kan lejesæd derimod blive et større problem i alle sorter.

- Vær derfor særlig opmærksom ved tidlig såning af Elixer og Kvium, der er blandt de mindst stråstive sorter, lyder det fra Seges.

Ønsker man at så sent – det vil sige efter den 20. september - er de kraftigt voksende sorter KWS Extase og Drachman oplagte, hvorimod langsomt udviklende sorter som Graham og Sheriff bør undgås.

Udsædsmængde

Det anbefalede plantetal i vinterhvede afhænger også af sådatoen og ligger på omkring 200 planter pr. mved såning den 1. september stigende til knap 400 planter pr. m2 ved såning den 1. oktober.

Ved tidlig såning er der en betydelig risiko for, at plantebestanden bliver for tæt, og planterne presser hinanden opad, hvilket øger risikoen for udvintring, sneskimmel og lejesæd i afgrøden det følgende år, påpeger Seges.

En tidlig sået plantebestand af passende tæthed fremmer derimod buskningen og udviklingen af en krybende vækst, hvilket resulterer i stærke planter, som har optimale forudsætninger for at klare sig gennem vinteren.

Det er derfor vigtigt at vælge den rette og lave udsædsmængde ved tidlig såning.

Gradueret såmængde

Ved tidlig såning er det oplagt at graduere udsædsmængden efter forskelle i vækstmuligheder indenfor marken.

Der kan være behov for at så mere på bakketoppe med dårlig fremspiring, og mindre i fugtige lavninger med kraftig plantevækst.

- Kort til graduering kan udarbejdes i programmet CropManager, slutter Seges.

Sortsvalg ved tidlig hvedesåning

- Velegnede til tidlig såning:

Creator, Graham

- Egnede til tidlig såning:

Benchmark, Elixer, Informer, Kalmar, Kvium, KWS Scimitar, Ohio, Sheriff og Torp

- Mindre egnet til tidlig såning:

KWS Zyatt, Drachmann

- Ikke egnede til tidlig såning:

KWS Lili, KWS Extase

Kilde: Seges

 

Nyt herbicid til tidligt sået hvede

Ved tidlig såning er det selvfølgelig særlig vigtigt, at der bliver udført en efterårsbekæmpelse, da ukrudtet ellers vil være vanskeligt at bekæmpe om foråret.

- I år lanceres Mateno Duo som ny løsning i vinterhvede til ukrudtsbekæmpelse i efteråret, påpeger Seges.

Midlet består af aktivstofferne fra DFF og Fenix. Midlet har effekt på enårig rapgræs. Midlet har god effekt mod kamille, storkenæb og spildraps.

- Derfor kan produktet anvendes i tidligt såede marker for at undgå tidlig anvendelse af Boxer i høje temperaturer. Ligeledes vil man få en tidlig bekæmpelse af spildraps og andet tokimbladet ukrudt, påpeger Seges.

Ukendt pris

Mulig løsning i tidligt såede marker: st. 10: 0,4 l/ha Mateno Duo efterfulgt cirka 10-14 dage senere med 0,75-1,5 l/ha Boxer afhængig af typen af græsukrudt i marken.

Der kan suppleres med 0,05 - 0,07 l/ha DFF oveni Mateno Duo for ekstra effekt på enårigt rapgræs i marker med stor bestand.

- Prisen er endnu ukendt for Mateno Duo. Løsningen er dog dyrere end anvendelsen af DFF i st. 00, men der opnås en bredere effekt på tokimbladet ukrudt, slutter Seges.

jpj

Læs også