Rådgivere: Generationsskifte er komplekst og kræver planlægning i god tid

Generationsskifte er et omdiskuteret emne i landbruget, og der findes mange forskellige konstellationer og løsninger. Det er erfaringen i SLF – Sønderjysk Landboforening.

- Konstruktionsmodellen i et generationsskifte afhænger ofte af den enkelte situation og af sælger og købers ønsker og økonomiske formåen, lyder det fra SLF – Sønderjysk Landboforening, der ser mange forskellige aftaler, som indgås mellem sælger og køber.

Det kan være en far og søn, der indgår aftale om et A/S eller I/S. Det kan også være forskellige former for leje, hvor landmanden for eksempel lejer staldene og ejer køerne – såkaldt sharemilking eller optionsaftaler, hvor køber for eksempel ansættes som driftsleder, og hvor man aftaler, at han indenfor typisk minimum tre år skal overtage gården.

- Fordelen for køber er, at han skal have få penge op af lommen, og ejendommen overdrages med såkaldt skattemæssig succession, hvilket betyder, at sælgers avance udskydes og overdrages til køberen. Den udskudte skat bliver dermed en del af betalingen for ejendommen, fortæller regnskabskonsulent Tommy Henriksen.

Mogens Nielsen, der arbejder med salg af landbrugsejendomme, ser også flere tendenser:

- Køberskaren er blandet, alt fra den produktive landmand til private investorer samt større investeringsselskaber fra ind- og udland. Jeg tror, der vil komme flere typer af ejerskifter, hvor vi kommer til at læne os op ad de øvrige erhverv, herunder mange flere forskellige drifts- og ejerkonstruktioner, siger Mogens Nielsen.

Skal matche hinanden

I SLF handler det om at lave et godt match mellem landmændene – både hvad angår økonomi, geografi, ejendommens størrelse og hvilken produktion der skal være på gården. Ofte er det en lang proces med flere samtaler og besøg, før det endelige match findes.

Samtidig skal landmændene gå godt i spænd med hinanden, hvis der for eksempel er tale om en ordning, hvor den unge landmand skal ansættes hos den ældre landmand i en periode inden overtagelse. 

Lav en exit-plan

Et vellykket generationsskifte kræver, at såvel den unge som den ældre er velforberedte. Og udfordringen ved generationsskiftet er mindst lige så stor for den ældre part – ikke kun for den yngre, mener SLF.

- Ældre landmænd bør tænke exitstrategi og henvende sig i god tid. De skal være skarpe på, hvad de vil, allerede 5-7 år, måske op til 10 år, inden de sælger.

- De bør forholde sig til, om de skal fortsætte udviklingen eller om noget for eksempel skal sælges fra inden generationsskiftet? Har de lavet avanceberegning, har de overblik over den økonomiske situation og er handelsprisen realistisk? forklarer driftsøkonomikonsulent Michael Lykou, der opfordrer til, at landmændene får lavet en mere nøjagtig plan og strategi for overtagelse og afhændelse.

Drømme

Som køber skal man også gøre sig klart, hvad ens drøm er, og så gøre noget målrettet med den. Man bør også overveje, om den erfaring, man har, står mål med det, man vil. Eller om man måske skal få et par år mere på bagen, før drømmen kan realiseres.   

- Vi vil naturligvis gerne coache og hjælpe dem på vej til at blive selvstændige, siger Michael Lykou.

mip

Læs også