Fokus på spildevandsslam

De danske regler for udspredning af spildevandsslam på landbrugsjord er i en ny undersøgelse blevet sammenlignet med reglerne i nabolandene.

Undersøgelsen viser, at reglerne overordnet set er sammenlignelige. Undersøgelsen viser desuden, at der i Danmark er fokus på anvendelse af spildevandsslam, og især udnyttelsen af fosforen i slammet.

Herudover fremgår det, at der i Danmark er fokus på, at det spildevandsslam, der udbringes på landbrugsjord, er af en god kvalitet.

Læs også