Hellere 20 minutter for meget end 5 minutter for lidt i foderblanderen

Ifølge Bulldog Agri kan de fleste blandere i dag håndtere kompaktfoder, når de ellers er udstyret med ordentlige knive og gode, store snegle, som kan levere et stort foderflow i karret.

De fleste mælkeproducenter i Danmark har hørt om kompakt fuldfoder. Men det er langt fra alle, der synes, det er noget for dem. Omvendt har en del taget konceptet til sig. Og ifølge Helge Laursen fra fodervogns-specialisten Bulldog Agri i Randers er der landmænd, som med stor succes laver kompaktfoder lige efter lærebogen.

- Vi er ikke af den overbevisning, at alle skal lave kompaktfoder. Men gør man det, skal det gøres, så man opnår målet, og det er efter vores mening hos Bulldog Agri nemt at sige, hvornår man har det. For det er lige nøjagtig, når køerne ikke længere gider sortere i foderet, så foderplanen følges af køerne.

Kan man undgå sortering på andre måder, er det også ok, men det er meget svært, pointerer Helge Laursen.

Bland i bund

Retter man fokus mod blandetiden, så har Helge Laursen det klare råd, at foderet skal blandes færdigt.

- Helt færdigt og hellere 20 minutter for meget end 5 minutter for lidt, idet det er her nogle køer kan begynde at »luske« efter kraftfoder og andet småt, som de desværre ikke kan administrere, fordi det smager godt. Og så står en anden ko og mangler noget kraftfoder - i stedet for at holde ydelse og huld.

Ifølge Bulldog Agri kan de fleste blandere i dag håndtere kompaktfoder, når de ellers er udstyret med ordentlige knive og gode, store snegle, som kan levere et stort foderflow i karret.

- Husk, det er koen, der afregner for indsatsen, der er leveret på foderbordet. Foderet koster det samme, uanset hvor godt det bliver blandet op til hende, så få nu al glæden ud af det, opfordrer Helge Laursen, der naturligvis gerne rådgiver omkring valg af blander.

Blander til fremtiden

- Når en mælkeproducent spørger os, hvad han skal købe, spørger vi, hvad vil du gerne opnå med købet af en ny fuldfoderblander, og hvor mange køer har du nu og fremover.

Helge Laursen spørger samtidig ind til, om landmanden har som mål at spare tid - at hæve sundheden og ydelsen, sænke sine omkostninger, eller om han måske gerne vil tilbyde sine medarbejdere en attraktiv arbejdsplads med en ny selvkørende blander.

- Måske handler det om lidt af det hele. Derfor bør alt på bordet og vendes for økonomiens skyld de næste måske ti år, lyder hans pointe.

Vandretliggende snegle er oplagt

Til individuel fasefodring lyder rådet, at det er helt afhængigt af besætningsstørrelse, hvad man hos Bulldog Agri anbefaler.

- Men til de fleste danske besætninger er det oplagt at købe en blander med vandretliggende snegle, da de bedst kan lave mindre læs til f.eks. close up- og fare up-fasefoder eller til helt almindelig fælles, goldkofoder med eller uden halm. Også fordi de blandere normalt er bedst til at tømme sig før næste recept.

- Det er jo ikke unormalt, at man til 300–500 køer har behov for en »klat« på 500–1000 kg fasefoder, og 4-6 tons energirigt foder til et nykælver-hold, som bør prioriteres meget højt i forhold til den øvrige del af besætningen, hvis man skal nå høj sundhed, ydelse og god økonomi, pointerer Helge Laursen.

De allerstørste besætninger kan ifølge Bulldog Agri bedre håndtere sit foder i en større vertikalblander.

- Men også her spørges der på mindre vogne, evt. med vandrette snegle, til besætningernes specialblandinger, slutter Helge Laursen.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs også