Landsforskelle i græs og majs

Generelt klarer foderafgrøderne sig ikke så tosset, men flere steder kunne godt bruge vand nu.

Grovfodereksperterne fra Jylland ser forskelle i de forskellige områder. På Fyn ser det generelt godt ud. Sven Erik Pinstrup, planteavlskonsulent hos Landbo Limfjord fortæller, at det for græssets vedkommende har været en fantastisk sæson.

- Græsset kan godt lide, at det ikke er for varmt, og at der er lidt fugt. Juni og juli har været rigtig gode, mens opstarten i foråret i maj måned har været varierende. Godt i de kystnære områder, mens steder hvor man er mere ovre i fastlandsklima, for eksempel syd for Skive, har oplevet, at græsset var udfordret først på sæsonen. Det gik ud over første slæt, der blev forsinket og endte med lavere udbytter. Det plejer normalt at være det bedste slæt med de højeste udbytter. I de områder, var andet slæt på samme højde.

Han har generelt set gode udbytter og god vækst, indtil det varme vejr i august nu har sendt græsset på sommerferie.

Majsen varierer

Sven Erik Pinstrup fortæller, at majsmarkerne derimod er varierende, men dog generelt pæne.

- Vi fik godt med vand i blomstringsfasen, og der er en god bestøvning lige nu, men det kolde vejr i maj gav meget varierende fremspiring. I stedt for de normale 90 procents fremspiring, har man på grund af det kolde vejr dengang nogle steder kun en fremspiring på 75 procent, det har nogle marker ikke helt kunnet holde til.

Han forklarer, at man derudover har set, at det nye bejdsemiddel ikke har virket nær så effektivt som de gamle.  

- Det har i de kolde egne givet en lidt lavere fremspiring og mere uens marker end sædvanligt, men det er heldigvis i perioden fra nu og fremad, der er det væsentligste, hvor det er selve kolben, der skal dannes. Bestøvningen har været god, og lige her, i vores område, er der varme og vand nok. Den tørke, man nogen steder ser i marken, har vi ikke her i området, som ligger nord og syd for Skive, ned omkring Viborg og limfjordsoplandet, samt Mors og Salling.

Han forklarer, at omkring Limfjorden, hvor der kommer lidt brise fra vandet, er klimaet lidt mildere end lidt længere sydpå, hvor begge afgrøder derfor er lidt mere trængte.

Skal blomstre 10. august

Hos Landbo Limfjord har man i år set, at de tidlige sorter blomstrede 22.-23. juli.

- De lidt senere sorter er i gang med at blomstre nu. Tommelfingeregelen er, at blomstringen skal være i gang den 10. august, forklarer Sven Erik Pinstrup.

- Er den ikke det, løber du ud ad en risikoprofil, hvor dagene bliver koldere og kortere, så kolbeudviklingen ikke bliver optimal. I oktober går den i stå, så man får ikke bedre kvalitet eller udbytte af at udskyde høsten heroppe, og vi skal vælge de tidlige til middeltidlige sorter.

Han fortæller, at man længere sydpå i landet kan vælge sildigere sorter.

- De har en lang vækstsæson, så majsen kan nå at udvikle sig færdig, her er den kort.

Tørt ved Aalborg

Bjarne Kjærgaard, kvæg- og økologikonsulent hos LandboNord ser udfordringer med proteinindholdet i græs.

- Uden for Aalborg, hvor jeg kører lige nu, er det knastørt. Hvordan majsen arter sig, kommer an på, om der kommer det vand, de har lovet i næste uge. De første slæt, hvor proteinindholdet normalt skal hentes, blev i år med lavt protein, det kommer først med i 4. og 5. slæt, og hvis ikke det kommer op, så ender det med dyrere fodring i soja og raps. Det, man ikke kan lave i marken, må man købe sig til på foderstoffen.

- Til gengæld er høsten gået nemt. Der er ingen tørreomkostninger, og halmen kan presses. Folk pløjer på livet løs i forsøg på at nå at etablere efterafgrøderne til tiden, fortæller han.

Sydjylland

Peter Leth Henriksen, kvægrådgiver hos LandboSyd, har set fine græsslæt.

- Hernede hos os har de første tre slæt i græsset generelt været af fin kvalitet og mængde. Det har givet fra 7000-9000 foderenheder (i den høje ende).

Han fortæller, at det nu er blevet tørt, og at forventningen er, at entuelle fjerde slæt bliver såkaldte kvieslæt. Det vil sige tungt fordøjeligt græs, der er bedst egnet til at fodre kvier med.

- Landmændene begynder nu at vande majs for at opprioritere den. Den vokser bedre i det her vejr, end græsset gør. Den står nu og blomstrer fint, så forventningen er indtil videre et udbytte lidt over snit i sidste halvdel af september, vurderer Peter Leth Henriksen.

Ser godt ud på Fyn

Planteavlskonsulent Brian Bastrup Søndergaard fra Velas synes majsen står rigtig fint, de fleste steder.

- Med majsen synes jeg egentlig, det står rigtig godt til. Selvfølgelig har vi nogle enkelte, der har stykker på let sandjord, hvor vi godt kan begynde at ønske os lidt vand. Det gælder for så vidt både for majs og græs, fortæller han.

- For græssets vedkommende har man de mange steder taget tre gode slæt med flotte udbytter. Jeg har dog været en tur på Læsø, hvor det er blevet så tørt, at det knækker, når man træder på det. Men andre steder er det stadig grønt, og klar til at man kan tage endnu et slæt, vi kan virkelig se store forskelle.

Gerne lidt vand nu

Brian Bastrup Søndergaard vil gerne have lidt vand fra oven nu.

- Skal vi være lidt egoistiske fra grovfodersiden, vil vi gerne have noget vand nu. Ikke mindst så vi kan komme i gang med at få etableret nogle flotte græsmarker. Det kan hurtigt gå hen og blive lidt for tørt til, at der kan etableres ordentlige udlæg. Man skal i hvert fald overveje, hvor meget der skal rodes i jorden. Vi skal gerne kunne holde lidt på fugten.

I majsen er det ifølge ham, set ud fra en gennemsnitsbetragtning, den gode fortælling.

- I de marker, der er etableret i den sidste del af april, hvor det blev lidt koldt og træls, har der været lidt pletter med dårlig fremspiring, der dog nu er lukket fint af igen, så de ses ikke rigtigt længere, får vi lidt vand til kernefyldningen, tyder det på, at det nok skal gå ganske godt, vurderer han.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

 

Læs også