Skoventreprenør i vækst udvider mod nord

MR Skovservice A/S med base ved Haderslev dækker nu Jylland og Fyn endnu bedre, efter at skov- og landskabsingeniør Bo Uhre Stæhr, Silkeborg, er blevet ansat i virksomheden. Ansættelsen sker efter flere års samarbejde og et fælles ønske om en midtjysk afdeling af firmaet.

Det er knapt 20 år siden, at Martin Riggelsen etablerede sig som selvstændig med sin skoventreprenørvirksomhed, MR Skovservice A/S.

Siden 2002 har MR Skovservice A/S således samarbejdet med godser, større gårde, staten og andre skovejere om skovdrift, hvor bæredygtighed og udbytte har været i fokus.

I dag er der 20 ansatte i virksomheden – hovedparten – 15 mand i marken - og fem administrative medarbejdere.

Område udvidet

Senest er den mangeårige samarbejdspartner, skov- og landskabsingeniør, Bo Uhre Stæhr fra Silkeborg, blevet ansat i virksomheden, der dermed samtidig har fået en afdeling, der ligger naturligt for det midt-, vest-, nord-, og østjyske område.

MR Skovservice har specialiseret sig inden for en række områder som skovdyrkning, skovning, udkørsel, maskinskovning, rod- og stubfræsning, rådgivning, certificering og ikke mindst køb og salg af træ og flis til blandt andet sav- og varmeværker.

Skovrejsning og vildtpleje hører ofte sammen. Bo Uhre Stæhr er, foruden skov- og landskabsingeniør, også uddannet skytte, og er dermed klædt godt på til kunder med interesse for jagt, såvel som dem der har interesse for skovrejsning.

Ikke to opgaver er ens

Denne dag er der ved Vojens gang i to forskellige projekter. Et rydningsprojekt af et to hektar stort område i udkanten af byen, og få kilometer uden for byen udtynding og beskæring af et mindre skovområde ved en landejendom.

Og det er meget sigende for opgaverne hos MR Skovservice – aldrig to opgaver er helt ens.

De to hektar skov, er et mindre areal i udkanten af byen med især mange mindre birketræer, og enkelte nåletræer. Grunden skal ryddes, da ejeren skal bruge arealet til andet formål.

Efter at skovningsmaskinen, af typen Ponsse Buffalo, har haft sin arm om træerne, savet dem over ved roden og lagt dem ned, bliver træet dernæst opsamlet til flis. Herefter rodfræses hele arealet, så der er en jævn overflade med løs jord i 30 centimeters dybde.

Ved landejendommen lidt uden for byen er det udtynding af et mindre skovområde, på et skræntfyldt område, der udfordrer i tilgængelighed.

Sæsonen er hele året

Hos MR Skovservice er der ikke noget der hedder sæson – der arbejdes i skoven hele året, og med alle andre typer opgaver, man udfører.

-  Vi skover hele året – også om vinteren, forklarer Bo Uhre Stæhr, der tilføjer at store mængder nedbør nok er den største udfordring, man kan støde på vejrmæssigt:

- Nedbørsmængden har stor betydning, da den kan gøre det svært at få træet kørt ud, uden at lave dybe spor i skoven. Ved våd og meget blød bund, venter vi derfor ofte til det bliver tørt igen.

Men han tilføjer samtidig, at der skal en del til, da man kan tage sine forholdsregler – blandt andet kan maskiner udstyres med bånd og bælter.

Læs også