Svineproducent ligger i top-10 ved at fokusere på foder af høj kvalitet

Svineproducent Henrik Ørnsvig går detaljeret op i sine slagtesvin. Han har både et lavt foderforbrug, lav dødelighed og høj tilvækst. For ham handler toppræstationerne direkte om bundlinjen. Derfor investerer han i sin bundlinje ved blandt andet at få en ny silo for at sikre kvaliteten af sit foder.

Der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne hos svineproducent Henrik Ørnsvig Nielsen, der producerer omkring 10.000 slagtesvin årligt på slægtsgården Ørnsvig ved Juelsminde.

Henrik Nielsen, der er 4. generation på Ørnsvig, har et stærkt fokus på kvaliteten i stalden, hvor han holder et effektivitetstal på 2.52 kg/FE på foderudnyttelsen, har en dødelighed på 1,5 procent og en daglig tilvækst på 1.140 gram.

- Vi har et ekstremt lavt foderforbrug og en lav dødelighed, og det reflekterer direkte på vores bundlinje. Det er vigtigt for os, at vi ligger i top fem med effektivitetstal i Danmark og i top-10 samlet. Det gør dialogen med bank og kreditforening meget nemmere, fortæller Henrik Nielsen.

Raske og sunde grise

Han understreger, at han er svineproducent, fordi han gerne vil avle raske og sunde grise.

- Jeg ved, at jeg har præsteret, når jeg kan levere en rask og sund gris. Hvis de dør eller er syge, er det ikke særligt sjovt at gå rundt i stalden, så jeg må præstere, for at mine grise kan præstere, pointerer han.

Henrik Nielsen opnår de fine tal ved at sikre det helt rigtige foder af høj kvalitet. Det kræver både flere analyser af foderet og mavesundheden.

- Vi justerer på mavesundheden i stalden ved at tage sigteprøver af foderet. Derudover tager vi en gang imellem et udsnit af 20 tilfældige maver fra de slagtede grise. Her kigger vi på, hvordan maverne ser ud, om de har mavesår eller andet i vejen med dem. Der kan jo gå lang tid, før man kan se det udenpå grisen i stalden. Hvis vi kan se, at der har været noget hos grisene, så justerer vi igen på de parametre, der er mulige, siger Henrik Nielsen.

Bygger silo for at have kontrol

Når foderforbruget og dødeligheden er så lav, kan man risikere, at der kommer problemer med mavesundheden hos grisene, fordi foderet bliver for fint.

For at tage kontrol over dette, tog Henrik Nielsen i sommer et valg om at bygge en ekstra silo på for at styre alle led i foderprocessen, så han kan styre alle parametre, der er med til at sikre kvaliteten i stalden.

- Vi udvidede med en ekstra silo efter høsten 2019. Før havde vi byg og hvede i samme silo, men det gjorde, at vi ikke kunne justere mængden af byg og hvede i foderet, som vi gerne ville. Med to siloer kan vi optimere mellem hvede og byg for at få den rette struktur i foderet, der sikrer mavesundheden i stalden, siger Henrik Ørnsvig.

Siloer arbejder sammen

Han fik installeret et Sukup Europe-siloanlæg med plads til 1.000 tons korn, der er magen til hans anden silo fra 2008.

Siloerne arbejder sammen, og styringen kan »snakke sammen« med foderanlægget, så der ikke er overladt noget til tilfældigheden. I 2010 begyndte Henrik Nielsen af selvblande sit foder.

- Det korn, vi har i vores siloer, har vi selv avlet, så vi ved, hvad vi har gjort med det og kan stå inde for, hvordan det er blevet behandlet, sprøjtet og tørret.

- Vi begynder for eksempel allerede at undersøge vores afgrøder under høsten, hvor vi tager prøver af kornet og analyserer det for blandt andet proteinniveau, så vi kan tilsætte overskydende i tilskudsblandinger til foderet, siger Henrik Nielsen.

Vandprocent og temperatur

Siloforøgelsen er også med en ny teknologi, hvor Henrik Nielsen kan følge vandprocenten og temperaturen i siloen løbende. Sundt korn af høj kvalitet er nemlig alfa og omega for den høje sundhed i stalden.

Derudover betyder en ekstra silo, at han slipper for at køre kornet på foderstoffen og hente blandet korn tilbage, som kan have haft sygdomme eller andet ukrudt i marken.

- Ved at have vores eget korn opbevaret her slipper vi for at få ukrudtsarter i kornet, vi ikke selv har på ejendommen. Det er sværere at ukrudtsbekæmpe, hvis vi ikke har styr på, hvad for noget ukrudt, vi har i kornet, pointerer Henrik Nielsen.

l-l

Læs også