Sparer tid med 65 kubikmeter Hoegild vertikalblander

Mælkeproducent Lars Bonde bruger under to timer dagligt til læsning, blanding og fodring af sine 840 malkende køer med en ny 65 kubikmeter vertikalblander fra Hoegild ApS.

- Den blander godt, og jeg tror, den kommer til at holde i mange år.

Sådan siger Lars Bonde om sin store 65 kubikmeter Hoegild vertikalblander, som han fik leveret omkring den 1. september sidste år.

- For at få tingene til at fungere rationelt gik jeg efter en fuldfoderblander i denne størrelse, som jeg ikke kunne få andre steder end hos Hoegild. Det er jo ikke en serieproduceret blander i denne størrelse, men Hoegild var straks med på at bygge en til os, fortæller Lars Bonde.

Han overtog gården Nørreholm efter sine forældre i 1993 med en besætning på 32 køer plus hundyropdræt. Efter gentagne udvidelser igennem de forløbne 25 år er besætningen nu oppe på 950 Holstein køer. Og snart vil der være omkring 1.050 køer i staldene på bedriften ved Hodsager nær Holstebro.

 

Lavt tidsforbrug

At der i den grad ligger en rationaliseringsgevinst i at råde over en fuldfoderblander i denne størrelse, illustreres af, at det kun tager knap to timer dagligt at fodre de omkring 840 malkende køer - inklusive læsning, blanding og udfodring.

- Vi fodrer én gang i døgnet. Det bliver til to læs á 25 tons - ét læs til hver stald. Og så er blanderen ikke engang helt fyldt op. Den kan rumme op til 34 tons fuldfoder ad gangen, så vi kan fodre op mod 600 køer med ét læs, lyder det fra den store vestjyske mælkeproducent.

Blandetiden for et læs på 25 tons er cirka 15 minutter.

Den 65 kubikmeter store vertikalblander vejer cirka 15 tons. Blanderen bæres af en 48 tons, 3-akslet undervogn.

 

Højstyrkestål i blandekarret

For at øge slidstyrken er blandekarret forstærket med Hardox højstyrkestål i bunden og 1,30 meter op ad siderne. Også blanderens hovedgear og de tre vinkelgear til blandesneglene er forstærkede.

Den store vertikalblander fra Hoegild ApS er udstyret med hydraulisk betjent reduktionsgear for at lette igangsætningen, når der skal blandes foder.

Læssehøjden er 4,30 meter, og der læsses foder med en gummiged. Når der skal læsses foder, køres blanderen ned i 1,30 meter dyb forsænkning ved plansiloanlægget.

 

Kører TMR1-fuldfodring

Lars Bonde kører TMR1-fuldfodring i sin store besætning.

Foderrationen indeholder i alt 23,5 foderenheder pr. ko dagligt. Heraf udgør grovfoderandelen 12 foderenheder majshelsæd og græsensilage i forholdet 70/30. De resterende 11,5 foderenheder er kraftoder/korn. Ydelsen ligger på cirka 11.800 kg EKM pr. årsko.

- Jeg har altid kørt TMR1-fuldfodring. Det fungerer godt sundhedsmæssigt, fordi vi kan holde en meget ensartet fodring hele tiden, samt på grund af den flade laktationskurve. Og så er TMR1-fuldfodring jo meget enkelt at arbejde med, og det er en stor fordel, påpeger den vestjyske mælkeproducent.

- Vi har tidligere været oppe på næsten 13.000 kg EKM. Det var i en periode, hvor vi malkede tre gange i døgnet. Det kan vi ikke nå mere, fordi vi er i gang med at øge koantallet, forklarer Lars Bonde.

Læs også