FirstFarms køber 1.010 hektar lejekontrakter og landbrugsjord

FirstFarms A/S indgik fredag en aftale om køb af jord og lejekontrakter i Slovakiet. Selskabet køber 70 hektar jord og overtager lejekontrakter for yderligere et areal på 940 hektar.

Prisen for jorden og lejekontrakter er 11,5 millioner kroner, og selskabet forventer et positivt bidrag til EBIT (resultat før renter) på 2 millioner kroner. med fuld effekt fra 2021.

- Værdiforøgelse af vores jord portefølje er en stor del af vores forretningsmodel. Vi vil med dette køb skabe synergier med vores nuværende driftsområder.  FirstFarms har en unik viden omkring drift og udvikling af jord samt køb, oplagring og salg af afgrøder. Med denne aftale styrker vi vores platform yderligere, siger Anders H. Nørgaard, adm. direktør i FirstFarms.

Driver 21.000 hektar

Med indgåelsen af aftalen driver FirstFarms 21.000 hektar, hvoraf de 10.000 hektar er ejet.

FirstFarms har ultimo 2019 en bogført jordværdi på 346 millioner kroner med en vurderet dagspris på 615 millioner kroner før skat. Den forventede merværdi på over 250 millioner kroner er ikke medtaget i selskabets bogførte egenkapital.

De udmeldte forventninger til 2020 med et EBITDA-resultat (efter finansielle omkostninger, m.v.) i intervallet 110-135 millioner kroner og et EBIT-resultat på 60-85 millioner kroner fastholdes.

Der blev i 2019 realiseret et EBITDA på 96 milloner kroner og et EBIT på 48 millioner kroner.

mip

Læs også