Storå skal oprenses på flere strækninger

En gruppe på 36 lodsejere er tilfredse med, at undersøgelse med ultralyd viser sort på hvidt, at kommunen bør gribe ind og dermed reducere kommende oversvømmelser i Holstebro by.

Storå mellem Holstebro i Nr. Nissum bredning skal oprenses flere steder for at reducere kommende omfattende oversvømmelser i Holstebro by. Det viser en grundig screening af åen, som ingeniør Steen Rasmussen fra SR Batymetri har foretaget for Aktiv-gruppen af 36 lodsejere ved åen.

Talsmand for lodsejerne, Arne Schmidt, er godt tilfreds med at have fået rapporten i hånden. Den beskriver sort på hvidt forholdene i åen:

- Der er debat om, hvorvidt vedligeholdelsen af vandløbet er god nok, men nu har vi fået lavet denne grundige undersøgelse, som kommunen bør agere efter. Meter for meter beskriver den forholdene i åen, og konklusionen er klar, siger Arne Schmidt.

Steen Rasmussen, som også er tilknyttet Danske Vandløb, forklarer i rapporten, at en vandspejlsberegning, der er foretaget ved normal vandføring, viser stuvning af vand vest for Holstebro, og en grundig oprensning fra byen og derud forventes at sikre en betydelig bedre vandføring.

Et andet sted findes et stryg, hvor vanddybden er mindre end 40 cm, hvilket bidrager til stuvning. Han anbefaler at reducere størrelse og antal af bundhævninger og indsnævringer, ligesom der skal fokus på, at brinker og træer flere steder rækker ind i siden af vandløbet, hvilket reducerer vandføringsevnen.

Steen Rasmussen anbefaler også at udløbet i Nissum Fjord har tilstrækkelig vandføringsevne til at bortlede vandet fra Storå. 
 

Læs også