Nu åbner millionpuljer til beskyttelse af drikkevand

Nu åbner drikkevandsfonden, så kommuner, vandselskaber og private brøndejere kan søge penge til at beskytte drikkevandet bedre. Der kan søges penge fra to forskellige puljer – den ene pulje går til at sløjfe spøgelsesbrønde og den anden pulje til blandt andet at opkøbe jord, hvor der for eksempel kan rejses skov.

Nu bliver der bedre muligheder for at beskytte drikkevandet mod forurening, lyder det fra Miljøministeriet, der torsdag åbnede to tilskudspuljer under drikkevandsfonden for ansøgninger.

Med den ene af tilskudspuljerne kan kommuner og vandforsyninger søge penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasinerne, hvor drikkevandet kommer fra.

Pengene kan blandt andet gå til at opkøbe jord, så der for eksempel kan rejses skov eller etableres lysåben natur. På den måde forhindrer man, at der bliver brugt sprøjtemidler på arealerne og beskytter således grundvandet mod forurening.

- Gør gavn for det danske drikkevand

Der kan også gives tilskud til at betale landmænd for ikke at bruge sprøjtemidler. Med penge fra drikkevandsfonden bliver regningen til de danske vandforbrugere mindre, da det i de fleste tilfælde ellers ville være dem, der skulle betale for indsatsen, lyder det fra Miljøministeriet.

- Der er risiko for, at for eksempel sprøjtemidler eller andre forurenede stoffer kan sive ned til grundvandet

Lea Wermelin, miljøminister (S)

- Vores drikkevand er en livsvigtig, men også sårbar naturressource. Der skal ikke være tvivl om, at vi har en politisk opgave i at sikre, at vi også i fremtiden har noget af verdens reneste drikkevand, så de næste generationer får glæde af det. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med aftalepartierne for første gang nogensinde afsatte 170 millioner kroner over de næste fire år på sidste års finanslov til den nye drikkevandsfond. Og en del af de penge kommer nu ud og gør gavn for det danske drikkevand og miljøet og for danskerne, siger miljøminister Lea Wermelin (S).  

Det er kommuner og vandforsyninger, der har såkaldte strategisk vigtige drikkevandsområder, som bliver prioriteret blandt ansøgerne. Det vil sige steder, hvor der kan opstå problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvand bliver forurenet – for eksempel på mindre øer, hvor der ikke er et alternativt indvindingsområde tæt på.

Først-til-mølle-princippet

Den anden pulje, der åbner, giver private lodsejere, vandforsyninger og kommuner mulighed for at søge penge til at få lukket såkaldte spøgelsesbrønde og -boringer. Det er brønde og boringer, der ikke bruges længere. Mange af dem er ikke lukket forsvarligt, hvilket betyder, at der er risiko for, at for eksempel sprøjtemidler eller andre forurenede stoffer kan sive ned til grundvandet. Her bliver tilskuddene fordelt efter først-til-mølle-princippet.

 - Vi skal ikke have åbne ubenyttede brønde og boringer til at stå rundt om i landet. De kan desværre være en kilde til forurening af vores drikkevand. Nu giver vi en økonomisk håndsrækning, så der kan skrues op for tempoet med at lukke dem forsvarligt i hele landet, siger Lea Wermelin om puljen, som der er afsat to millioner kroner til årligt til og med 2024.

Begge puljer forventes at lukke for ansøgninger den 14. oktober, og ansøgerne forventes at få besked om, at de får penge til deres projekter senest den 31. december.

Læs også