Viceformand om forundersøgelse: - Vi skal undgå, at landmænd betaler for dobbeltarbejde

I næste uge mødes advokaterne Philip Thorsen og Håkun Djurhuus. Det sker forud for, at førstnævnte på bestilling fra fire landboforeninger indleder arbejdet med en juridisk forundersøgelse af vandplan-området. Djurhuus, der er L&F’s advokat, præsenterer dog også en forundersøgelse til et møde den 29. juni på Axelborg.

- Vi har simpelthen været for dårlige til at kommunikere, hvor langt vi var.

Sådan lyder det fra L&F’s viceformand, Thor Gunnar Kofoed, ovenpå, at det i denne uge kom frem, at først tre – siden fire – landboforeninger fra Region Syd ønsker, at der bliver lavet en juridisk forundersøgelse omkring vandplanerne. Undersøgelsen skal laves for at vurdere, om der er basis for at stævne staten på grund af de kvælstofreduktionsmål, som landbruget er underlagt som følge af vandplanerne.

Thor Gunnar Kofoed fortæller, at der den 29. juni på et landsformandsmøde bliver præsenteret en undersøgelse om det juridiske spor, som L&F’s advokat Håkun Djurhuus sammen med medarbejdere i L&F har arbejdet på i flere måneder.

Denne juridiske undersøgelse er en del af en såkaldt fire-punktsplan, som formændene i L&F-regi i december 2019 blev enige om til et landsformandsmøde, som handlede om, hvordan man vil arbejde for at få ændret kvælstofreduktionsmålet.

Urokkelig

Planen blev sat i værk, da det dengang i december 2019 stod helt klart, at regeringen ikke var til at rykke en millimeter, når det kom til den fremrykning af de miljøkrav, som i 2020 har betydet, at landmænd til efteråret skal udlægge 373.000 hektar med målrettede efterafgrøder.

- Det (juridiske spor, red.) undersøger vi nu, og vi er først gået i gang nu. For helt ærligt, vi havde aldrig troet, at det ville gå så galt, sagde Martin Merrild, formand for L&F, til Effektivt Landbrug i december 2019 om grunden til at sætte den juridiske undersøgelse i gang.

Blev selv overrasket

Fra Thor Gunnar Kofoed lyder det, at man fra Landbrug & Fødevarer burde have kommunikeret bedre omkring, hvor langt man var med den undersøgelse, som blev sat i gang i december over for de lokale foreninger.

- Da de (landboforeningerne i Region Syd, red.) startede den her debat, der må jeg ærligt sige, at der var jeg heller ikke klar over, hvor langt vi var i L&F med vores undersøgelse. Jeg vidste ikke, at de var næsten færdige.

- Her skal vi blive langt bedre til at kommunikere ud, hvad vi rent faktisk laver på det juridiske område. Vi forfølger altså alle spor, siger han.

Mødes i næste uge

Han fortæller, at det nu er aftalt, at den advokat, som de fire landboforeninger har udpeget til at lave deres forundersøgelse, Philip Thorsen, i næste uge sammen med styregruppen fra foreningerne fra Region Syd deltager i et møde med L&F’s advokat Håkun Djurhuus. Thor Gunnar Kofoed deltager også i mødet.

- Det er altså et stort arbejde at lave en forundersøgelse, og der er altså ingen grund til, at landmændene risikerer at skulle betale for dobbeltarbejde. At lave to identiske undersøgelser, det giver ingen mening, siger Thor Gunnar Kofoed.

Bliver gennemført

Fra Mogens Dall, formand for LandboSyd, lød det i tirsdags til Effektivt Landbrug, at grunden til, at man vil have Philip Thorsen, skyldes, at man dog allerede har fået at vide, at der juridisk ikke er noget at komme efter på området.

- Vi har fået at vide af Håkun Djurhuus og dem i L&F, at det her er en udsigtsløs vej. Men landmanden skylder vi at undersøge det her til bunds og søge selv det mindste spor, sagde Mogens Dall i tirsdags.

I dag fastholder han – også efter mødet med Thor Gunnar Kofoed i denne uge – stadigvæk, at det er helt sikkert, at de fire landboforeninger kommer til at gennemføre en ny juridisk forundersøgelse med advokat Philip Thorsen.

- Jeg ser Philip Thorsen som en, der står og tripper på sidelinjen, klar til at blive skiftet ind. Linjedommeren har markeret til hoveddommeren, at der er en udskiftning på vej.

- Om han så skal spille forsvar, midtbane eller angreb, det ved vi så ikke endnu. Men ind kommer den nye spiller, siger Mogens Dall.

Han fortæller, at næste uges møde med L&F-advokat Håkun Djurhuus kommer til at handle om, at den nye spiller – altså Philip Thorsen – bliver sat ind i taktikken. Og kommer til at give sit eget besyv til taktikken med.

- Mødet er simpelthen en del af den proces, som vi har sat i gang.  

- Og det er os i det firkløver, som har sat dem den nye spiller i udsigt, siger Mogens Dall, der fortæller, at han heller ikke er afvisende over for at tale med andre, som kan komme med input til forundersøgelsen.

Er et kæmpe arbejde

Foreholdt udtalelserne fra Mogens Dall om, at Philip Thorsen er en ny spiller, som er klar til at blive sat på banen i stedet for Håkun Djurhuus, lyder det fra Thor Gunnar Kofoed:

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har hørt det, men det er ikke det, som det handler om. Det, som er vigtigt, når man vælger en advokat, er at se på, hvem der har viden om det område, som man gerne vil have undersøgt juridisk.

- Og når man vil have noget undersøgt, så skal man selv være med til at indlevere materiale og information til advokaten. Det er jo grundlaget for advokatundersøgelsen.

- Når den undersøgelse er på plads, så kan man tage stilling til, om der er grundlag for en retssag. Og det er altså en meget omfattende proces. Både for advokaten, men også for én selv. Der bruges rigtig mange timer på at indlevere dokumentation for både det ene og det andet. En advokat er som udgangspunkt ikke fagligt i dybden med det, som vi stiller spørgsmål ved. Så alt uden undtagelse skal leveres i en sag. Og det er meget, siger Thor Gunnar Kofoed.

Folk er frustreret

Hvad tænker du egentlig selv. Ser du gerne, at der bliver kørt retssag på vandplanområdet?

- Jeg forstår til fulde frustrationen hos landmændene rundt om i hele landet. Fagligheden bag de love, som vi bliver præsenteret for, den er simpelthen ikke-eksisterende, siger han og nævner blandt andet den såkaldte 1900-tals-problematik og de nye krav om højere udnyttelse af husdyrgødningen som eksempler.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Vil ikke lave konkurrerende sag til BL-retssag

Mens der bliver diskuteret forundersøgelser hos flere landboforeninger og i L&F med henblik på mulige retsopgør på vandplanområdet, så mindede Bæredygtigt Landbrug fredag om, at der altså allerede er en retssag i gang på området. En sag Landbrug & Fødevarer endda er med på sidelinjen på, som såkaldt biintervenient, og som har kørt i 3,5 år.

Fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz lød det, at han frygter, at man kommer til at træde hinanden over tæerne med de forskellige sager.

Fra Thor Gunnar Kofoed, viceformand lyder det, at den undersøgelse, som L&F præsenterer 29. juni på landsformandsmødet ikke kommer til at kollidere med BL’s vandplanssag.

- Vi skal selvfølgelig ikke lave en retssag, som skal konkurrere med Bæredygtigt Landbrugs sag. Det har intet med det at gøre, siger han.

Fra Mogens Dall lyder det, at han heller ikke er interesseret i at lave noget, som er i konflikt med den sag.

- Jeg ser os alle sammen i landbruget som et hold. Men der sker jo mange nye ting i disse timer, dage uger og måneder, som påvirker landbruget. Der kommer hele tiden nye bolde på banen. Og dem skal vi alle sammen have kigget på, siger han.

Nordjysk opbakning til forundersøgelse

Hos Agri Nord bakker man op om den forundersøgelse, som fire landboforeninger har sat i gang. 

- Jeg er af den holdning, at de målsætninger, som vi bliver reguleret efter, dem har jeg svært ved at tro. Kan vi med den her forundersøgelse finde en ny mulighed for at få de krav lempet, så skal vi også bruge den, siger Carl Chr. Pedersen, formand for Agri Nord.

Læs også