Værst ramte landbrug skal braklægge mere end 50 procent

Helt nye, regionale analyser fra Seges viser, at vandområdeplanerne for 2021-2027 vil have en ødelæggende effekt på mange syd- og vestjyske landbrugsbedrifter.

465 millioner kroner. Det er den pris, landbrugserhvervet kommer til at betale for at opfylde nye vandområdeplaners krav til kvælstofreduktion i vandoplandene til henholdsvis til Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Tallet stammer fra analyser, som Seges har udført for Sydvestjysk Landboforening, Jysk Landbrug, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer Landboforening og Familielandbruget Vest-Jylland. Og foreningerne er meget kritiske overfor analyserne.

De mener, at konsekvenserne på de enkelte landbrug vil være forskellige. Beregningerne viser, at der vil være landbrug, der skal braklægge mere end 50 procent af arealet. Braklægning vil medføre, at endnu flere vil få behov for afsætning af husdyrgødning. I de tre vandoplande vil det dreje sig om mere end 1.000 landbrug, som her vil få en meromkostning til transport. Disse meromkostninger skal lægges oven i de 465 millioner kroner, der fremgår af den økonomiske beregning.

- Vandområdeplanerne udløser reelt en kamp på liv og død, siger formand for Jysk Landbrug, H.C. Gæmelke i en kommentar til analysen. Han omtaler kvælstofreduktionerne som »et kæmpemæssigt og livsfarligt eksperiment med landbruget«.

Analyserne viser, at der for eksempel i vandområde Ringkøbing Fjord vil være behov for, at 47 procent af bedrifterne med mere end 100 hektar i omdrift skal braklægge mere end 20 procent og derudover drive den resterende del af arealet med 20 procent normreduktion. Det vil sige, at der kun må bruges 80 procent af den kvælstofmængde, der ellers er tilladt. Det samlede resultat bliver en alvorlig produktionsnedgang, der også vil sætte dybe spor i følgeerhverv og hele den lokale økonomi.

- Jeg håber, disse økonomiske konsekvensberegninger vil vise politikerne alvoren i sagen, siger H. C. Gæmelke, der er meget kritisk over for det faglige grundlag for reduktionskravene. Han henviser til, at forskere har vurderet, at modelgrundlaget er behæftet med 86 procent usikkerhed, og at man tager afsæt i en helt forkert baseline.

- Man spørger sig selv, om effekten på vandmiljøet virkelig er proportionel i forhold til de voldsomme udgifter og den produktionsnedgang, landbruget bliver pålagt, siger han.

teba

Læs også

Vandplaner bliver atter forsinket
Rystet jysk formand: Ny analyse bekræfter behovet for konsekvensanalyser
Landbruget på vej med flere fjord-analyser
- Jeg er noget overrasket over, at det er så meget udtagning
Kvælstofbombe: Udledning skal ned med yderligere 15.000 tons
Blå ordførere: Klogt med nye øjne på beregninger