Så ruller retssagen

Landmænds sag, om hvorvidt Danmark administrerer vandplanerne rigtigt i forhold til EU’s vandrammedirektiv, kan afprøves i retten.
Det medgav statens advokat på førstedagen af Bæredygtigt Landbrugs sag mod staten i dag.
BL må føre dele af sagen på vegne af sine medlemmer, men kan ikke selv være en egentlig part i sagen, lød nogle af Kammeradvokatens argumenter i Vestre Landsret i Viborg i dag.
Men Kammeradvokaten mener ikke, at BL som forening har ret til at sagsøge staten i den sag, landsforeningen har rejst for blandt andet at få afprøvet, om de danske vandplaner administreres rigtigt.

Fortsætter onsdag

De menige landmænd har en såkaldt retslig interesse og har dermed ret til at få afprøvet gødningsnormerne, fordi de er berørt af dem individuelt.
Bæredygtigt Landbrug med Landbrug & Fødevarer som bisidder vurderer, at staten har påført bønderne uforholdsmæssigt og uretmæssigt store udgifter på en vandmiljøindsats, som har været til for lidt gavn for miljøet til de penge. Men det afviser Kammeradvokaten blankt.
BL’s strategi er at få sagen videre til EU-Domstolen. Sagen fortsætter onsdag med de egentlige procedurer.

Læs mere i Effektivt Landbrug onsdag.
 

Læs også