Rekordoverskud udløser stor udlodning til medlemmerne

I 2020 opnåede LandboNord et særdeles stærkt overskud før skat på hele 10,2 millioner kroner. Et overskud som i år kommer både medlemmer og medarbejdere til gode.

2020 blev på mange måder en ekstraordinær tid at drive virksomhed i. Effekten af Covid-19 ramte dansk erhvervsliv hårdt, og den alvorlige situation satte også LandboNord på prøve.

- På trods af flere nedlukninger, så er efterspørgslen på vores rådgivningsydelser faktisk vokset i 2020, hvorved vi opnåede en vækst i vores rådgivningsaktiviteter. I LandboNord har vi fortsat med at yde god og nærværende rådgivning, selv om mange af vores medarbejdere i perioder har arbejdet hjemmefra – eller taget kundemøderne fra kontoret online. Nøglen til vores solide årsresultat skal først og fremmest ses i lyset af et skarpt fokus på at servicere vores kunder, samtidig med, at vi har kørt en effektiv drift, siger adm. direktør i LandboNord, Uffe Bertelsen i en pressemeddelelse.

Bundlinjen viser et overskud på 10.2 millioner kroner før skat mod et overskud på 7,1 millioner kroner i 2019. Igen i år går en stor del af overskuddet tilbage til medlemmerne, og ekstraordinært er der også en økonomisk bonus til medarbejderne.

8,3 millioner kroner til medlemmerne

LandboNord er på en og samme tid en rådgivningsvirksomhed og en forening. Foreningens medlemmer ejer rådgivningsvirksomheden LandboNord, og i år går hele 8,3 millioner kroner, hovedparten af årets samlede overskud, igen tilbage til ejerne i form af 1.000 kroner i medlemsrabat pr. aktivt medlem af LandboNord. Derudover får det enkelte medlem en omsætningsbestemt rabat opgjort på baggrund af den enkeltes samhandel med LandboNord.

- LandboNords medlemsudlodning er unik, og ingen i landbrugsrådgivermarkedet kan matche os på dette felt. Årets udlodning svarer til, at medlemmerne opnår en rabat på cirka 12 procent af købt rådgivning i LandboNord i 2020. Det er vi meget tilfredse med, konstaterer Uffe Bertelsen.

Over en årrække har LandboNord nu udloddet små 50 millioner kroner direkte til medlemmerne.

Ekstraordinær bonus til medarbejdere

Det er ikke kun medlemmerne, der får udbytte af LandboNords overskud.

- I LandboNord har vi dygtige medarbejdere, som vi er meget stolte af. Alle ved 2020 har været et helt særligt år – men her i LandboNord må vi bare sige, at vores dygtige medarbejdere har udvist en fantastisk fleksibilitet, ansvarlighed og stort gå-på-mod for at servicere vores kunder. En indsats som har været afgørende for det fantastiske resultat, vi har opnået. På den baggrund har vi valgt at anerkende alle vores medarbejdere i form af en kontant, økonomisk bonus for 2020 på i alt cirka 2,2 millioner kroner, siger Uffe Bertelsen.

 

teba

Læs også