Power-to-X: Stort grønt gødningsprojekt samler storspillere i Esbjerg

DLG-koncernen, Arla, Danish Crown og Mærsk er blot nogle af de hovedaktører, der går sammen i Europas største Power-to-X-anlæg, der skal bygges i Esbjerg. Planen er at omdanne vindmøllestrøm til grøn ammoniak, som kan indgå i produktionen af grøn gødning til landbruget. Bag projektet står Copenhagen Infrastructure Partners.

Teknologien Power-to-X, der gør det muligt at omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer, har længe været spået til at være det helt store satsningsområde inden for den grønne omstilling.

Det har man også fået øjnene op for i et nyt stort samarbejde, der ser oprettelsen af Europas største Power-to-X anlæg i Esbjerg. Anlægget skal fremstille klimaeffektiv kunstgødning, som er produceret ved hjælp af vindmøllestrøm fra Nordsøen. Her har storaktører som DLG, Arla, Danish Crown, Mærsk og DFDS underskrevet en hensigtserklæring på, at man vil understøtte afsætningen af grøn ammoniak.

Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG, ser et stort potentiale i projektet:

- I dag tager vi endnu et skridt i retningen mod et klimaneutralt erhverv i 2050. I DLG arbejder vi for at skabe konkrete løsninger til vores ejere og kunder, som gavner både forretningen og bæredygtigheden, og med dette projekt kan vi i fremtiden forsyne landbruget med en grønnere gødning til gavn for hele fødevaresektoren, siger han og fortsætter: 
- Power-to-X projektet i Esbjerg passer rigtig godt ind i den kontekst, hvor vi med grøn vindenergi fra Nordsøen kan skabe et bæredygtigt produkt, som samtidig fastholder det høje produktionsniveau på markerne.

Også hos Danish Crown ser men på projektet med høje forventninger: 

- Danish Crown har sat et ambitiøst mål; vi ønsker at reducere CO2-udledningen med 50% i 2030 og vi vil være CO2-neutrale i 2050. Dekarbonisering af landbrugssektoren er en vanskelig opgave, og vi skal arbejde på hele vores værdikæde for at nå vores mål. Power-to-X-anlægget planlagt af CIP i Esbjerg vil give et vigtigt bidrag til vores indsats; grøn gødning. Ved at erstatte kemisk gødning med grøn gødning på marken kan vi spare atmosfæren for 1,5 millioner toner CO2. Vi ser frem til vores grønne samarbejde, siger Jais Valeur, administrerende direktør for Danish Crown.

Samarbejdet glæder også andelsmejeriet Arla, der ser Esbjergprojektet som et vigtigt skridt for hele landbrugets grønne omstilling.

- Dette visionære projekt demonstrerer, hvordan nye teknologier som P-t-X begge kan spille en vigtig rolle i dekarboniseringen af landbrugssektoren, samtidig med at de tilføjer viden og yder betydelige klimabidrag på tværs af sektorer, industrier og virksomheder. Arla støtter dette projekt, da det potentielt kan være et vigtigt skridt i den grønne transformation af hele landbrugssektoren, og fordi implementeringen af nye teknologier kan bidrage til Arlas ambition om at blive CO2-neutral i 2050. Her er alle initiativer, der kan føre til en mere bæredygtig retning, er velkomne, siger Peter Giørtz-Carlsen, Executive Vice President & koncerndirektør for Arla.

En samlende enhed

Bag projektet står den grønne fondsforvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som ud over at samarbejde med partnere i landbruget og søfarten er gået sammen med en række investorer, Esbjerg Kommune og DIN Forsyning for at realisere projektet. Udover gødning til landbruget, vil den nye ammoniak også kunne bruges som grønt brændstof til skibsfart, og desuden skal overskudsvarmen fra produktionen bruges til at opvarme husstande.

- Det er en markant milepæl for den grønne omstilling i Danmark. Power-to-X-anlægget i Esbjerg bliver et mærkbart løft for udbygningen af Power-to-X i Danmark, som vil tage fart i den kommende tid. Sammen med vores samarbejdspartnere i landbrugs- og skibsindustrien påbegynder vi nu en lang og afgørende rejse i at gøre landbruget og transportsektoren langt mere klimavenlige. Det er fuldt ud nødvendigt for de store klimaambitioner i Danmark og i EU, siger Christian Skakkebæk, Senior Partner i CIP.

CIP ser frem til yderligere samarbejde med virksomhederne for at bringe anlægget fra planlægningsfasen til byggefasen:

- Med dette projekt understøtter vi yderligere udvikling for at reducere CO2-emissioner fra landbrug og skibsfart i Danmark gennem brug af CO2-fri grøn gødning og grønt brændstof. Landbrugs- og skibsfartsindustrien er industrier, der begiver sig ud på en rejse med dekarbonisering. Løsninger som Power-to-X er nøglen til, at disse industrier tager det næste store spring inden for dekarboniseringen, lyder det fra Christian Skakkebæk

Anlægget i Esbjerg skal efter planen stå færdigt i 2026.

victor@agrinews.dk
telefon 23 74 12 37

Om Power-to-X-projektet i Esbjerg

Anlægget skal placeres i Esbjerg og vil blive Europas største produktion af grøn ammoniak og blandt de fem største i verden.

Vindmøllestrøm fra Nordsøen omdannes til grøn ammoniak, som så produceres til grøn gødning til landbruget og grønt brændstof til skibsfart.

Overskudsvarmen fra anlægget skal gå til DinForsyning og vil blive brugt til at opvarme op mod en tredjedel af husstandene i Esbjerg. Altså et godt eksempel på sektorkobling

Samlet set forventes det at kunne reducere CO2-udledning med op til 1,5 millioner ton – eller hvad der svarer til at fjerne 730.000 biler fra vejene.

Arla, Danish Crown, DLG, Mærsk og DFDS har alle underskrevet en hensigtserklæring om at arbejde for at aftage slutproduktet.

Bag projektet står Copenhagen Infrastructure Partners. CIP har planlagt flere investeringer i PtX og andre teknologier. Dette anlæg er den første investering indenfor CIPs nye Energy Transition Fund.

Læs også