Byggevirksomhed markerer et godt år med fremgang

Året har, til trods for pandemien, været et år med fremgang på bundlinjen og mange tilfredse bygherrer i byggevirksomheden Gråkjær.

Gråkjær-direktør Henrik Skaarup kan glæde sig over et år med stor aktivitet og fremgang Gråkjær har oplevet fremgang inden for landbrugsbyggeri det forgangne år – eksempelvis som denne 6.000 kvadratmeter slagtesvinestald mv. i Toreby på Lolland Også inden for erhvervsbyggeri er der fremgang. Hér 10.000 kvadratmeter lager- og logistikdomicil ved motorvejen øst for Silkeborg

Gråkjær har i årets løb opført en stribe industri- og erhvervsbyggerier, og man oplever stigende efterspørgsel på lager-, logistik-, og domicilbyggerier mv.

Derudover har Gråkjær opført en række boligbyggerier, herunder har man afleveret virksomhedens til dato største projekt på Poppelstykket i Valby. Projektet blev afleveret i april 2021 og består af 360 ungdomsboliger og 2.600 kvadratmeter erhverv.

Landbrugsbyggeri i fremgang

- Vi har i dag i Danmark, det største antal ordrer i bogen, inden for de sidste syv år, siger salgsdirektør Martin Rindom, og fortsætter:

- Vores byggesjak er eksperter inden for feltet, og mange landmænd prioriterer at benytte vores mangeårige erfaringer med opførelse af svinestalde med høj produktionseffektivitet og et optimalt arbejdsmiljø. Miljøteknologi er en præmis for produktion, som de fleste kunder er underlagt. Her er det rette komprimerede design, sammenhæng med miljøgodkendelse samt brandforhold afgørende for sikring af såvel investering som løbende omkostninger for kunden. En rådgivning der betaler sig at få hos vores miljø- og projektkonsulenter.

Coronaens indvirkning

Det har været svært at opretholde aktiviteterne inden for norsk landbrugsbyggeri blandt andet på grund af rejserestriktioner, og derfor har virksomheden valgt at koncentrere kræfterne på det danske marked. Det betyder, at Gråkjær i dag med 15 sjak inden for støbe- og tømrerfagene har øget egenproduktionen i Danmark. Dette supplerer mangeårige samarbejder med en række faste leverandører og underentreprenører på såvel bolig-, erhvervs- og landbrugsbyggerier.

Prisstigninger og ekspeditionstider

Prisstigninger har sammen med forlængede ekspeditionstider på byggesager givet udfordringer for branchen.

- Vi oplever i flere kommuner forlængede sagsbehandlingstider, hvilket giver udfordringer i forhold til de bygherrer, der er klar med finansieringen og venter på at flytte i større og bedre faciliteter til deres produktion eller kontorer, giver direktør Henrik Skaarup udtryk for.

Bæredygtighed og socialt ansvar

Gråkjær har fokus på en række af FN´s verdensmål. Ud over at virksomheden tager et stort socialt ansvar over for medarbejdernes sundhed og uddannelse, så er det prioriteret i ledelsen at tage praktikanter og ansætte fleksjobbere for at hjælpe flere mennesker, som har et behov for støtte i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det afsluttede år har budt på en række tiltag, der skal være med til at bringe virksomheden i position på den bæredygtige dagsorden. Der arbejdes blandt andet med Det klimavenlige landbrugsbyggeri, Den frivillige bæredygtighedsklasse samt CO2-regnskab.

Regnskab med positive resultater

Med et resultat før skat på 17,4 millioner kroner er Gråkjær kommet i mål med regnskabsåret som forventet, og regnskabet er ifølge direktør Henrik Skaarup tilfredsstillende.

- Vi har i årets løb, til trods for Covid-19, oplevet en øget aktivitet i byggebranchen, hvilket har givet Gråkjær et løft i indtjeningen gennem fokus på bundlinjen frem for toplinjen.

Omsætningen i Gråkjær blev på 575 millioner kroner, mod knapt 500 millioner kroner året før. Egenkapitalen steg i samme periode fra knapt 60 millioner kroner til godt 73 millioner kroner.

Læs også