Danish Bio Commodities udvider ejerkredsen

Hedeselskabet er ny aktionær i DBC Invest A/S og Danish Bio Commodities, der sælger grønne certifikater, som biogasanlæg får tildelt på baggrund af gasproduktionen. Samtidig tegner Vestjyllands Andel og Jysk Energi ny kapital i de to selskaber.

Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, som hidtil har udgjort Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, kan nu byde velkommen til endnu en aktionær i ejerkredsen. Samtidig tegner Vestjyllands Andel og Jysk Energi ny kapital i de to selskaber.
Adm. direktør i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch, glæder sig over, at Hedeselskabet er kommet med på holdet i andelsselskabets biogasben, Danish Bio Commodities, og at kapitalgrundlaget er øget med et tocifret millionbeløb.

Det er efterhånden halvandet år siden, at Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering etablerede DBC Invest under Danish Bio Commodities og i samme forbindelse præsenterede et investeringstilsagn på 215 millioner kroner i danske biogasanlæg.

Nu kan parterne så præsentere en udvidelse af såvel ejerkredsen som kapitalgrundlaget. Hedeselskabet og herunder HedeDanmark A/S bliver således 10 procent aktionær i både Danish Bio Commodities og DBC Invest.

- Vi er glade for at byde Hedeselskabet velkommen i ejerkredsen. I det seneste år har vi set kraftige prisstigninger på råvarer, og fremskaffelse af de rigtige biomasser til konkurrencedygtige priser vil være et vigtigt område for DBC i de kommende år. Vi forventer, at samarbejdet med Hedeselskabet vil styrke os væsentligt på dette område. Samtidig er det vores opfattelse, at Hedeselskabet passer godt sammen med den eksisterende ejerkreds, og blandt andet via deres fokus på natur og bæredygtighed er et godt match for DBC i forhold til vores ønsker for fremtiden, fortæller Rune Ledgaard Sørensen, direktør i Danish Bio Commodities, der varetager salg af de grønne certifikater, som biogasanlæggene får tildelt på baggrund af gasproduktionen, og DBC Invest.

- Til gavn for vores medlemmer

Derudover tegner Jysk Energi og Vestjyllands Andel ny kapital i de to DBC-selskaber, så kapitalgrundlaget samlet set styrkes med et solidt tocifret millionbeløb.

Med kapitaltilførslen ønsker ejerkredsen at videreudvikle DBC’s forretningsområder og samtidig styrke de serviceydelser, som DBC yder til biogasanlæggene.

- I Vestjyllands Andel bliver vi løbende bekræftet i, at vores strategi om at gå ind i biogasbranchen har været den helt rigtige. Med en stærk spiller som Hedeselskabet på holdet tilføres yderligere synergier til det i forvejen udbytterige samarbejde i Danish Bio Commodities og DBC Invest, deriblandt muligheden for at bringe endnu flere næringsstoffer tilbage til landbruget. Til gavn for vores medlemmer, landbruget i almindelighed og samfundet i særdeleshed, lyder det fra Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

Læs også