FirstFarms er på vej mod et historisk godt resultat i år

Et tilfredsstillende tredje kvartal peger i retning af et historisk 2021-resultat, vurderer FirstFarms.

Det danske, børsnoterede selskab FirstFarms A/S’ resultat for året tegner til at blive historisk godt, vurderer landbrugskoncernen efter at have offentliggjort resultatet for de første tre kvartaler. Et resultat, som selskabet betegner som »tilfredsstillende….i et meget uroligt marked«.

FirstFarms fastholder derfor forventningerne til 2021, det vil sige et Ebitda i intervallet 100-120 millioner kroner og et Ebit på 50-70 millioner kroner. De tilsvarende tal for 2020 er 100 millioner kroner og 54 millioner kroner, hvilket også var historisk godt.

- FirstFarms’ vækstrejse fortsætter. Vi fortsætter med at udvikle og drive landbrug med respekt for de omkringliggende samfund, og vi vil fortsat levere produkter af højeste kvalitet, som primært afsættes og forbruges lokalt. Sidst, men ikke mindst, fortsætter vi udviklingen mod mere bæredygtige landbrug, alt imens vi eksekverer på nye muligheder, der også skaber værdi for vores investorer og forbrugerne, siger FirstFarms topchef Anders H. Nørgaard.

Afgrøder vejer tungt

Det er især de høje priser på afgrøder, der har påvirket selskabets resultat positivt i de første tre kvartaler. Det skyldes, at FirstFarms, der opererer i Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien, er en stor nettosælger af afgrøder.

Høsten af afgrøderne har samlet set været bedre end budgetteret og væsentligt over 2020, med historiske høje priser. Der er således mere godt i vente resten af året, da en væsentlig del af resultatet i afgrødeproduktionen generes i sidste kvartal, hvor solgte afgrøder leveres.

FirstFarms har indregnet en værdiregulering på høstede afgrøder på 22 millioner danske kroner pr. 30. september 2021 mod 4 millioner kroner for samme periode sidste år – det vil sige en stigning på 18 millioner kroner.

Et andet forhold, der spiller positivt ind, er, at selskabet i år har haft et normalt udbytte i Rumænien i forhold til et lavt udbytte i 2020 som følge af tørke.

Grise-omsætning faldt

Samtidig har FirstFarms modstået de lave grisepriser, da driftsgrenen er én ud fire, og selskabet derfor ikke er afhængigt af gode priser på grise.

- Vores omsætning, indtjening og risiko er fordelt på fire driftsgrene. Derfor mere end opvejer de rekordhøje afgrødepriser de meget lave grisepriser, og vi kan primært derfor præstere et godt resultat for årets tre første kvartaler. Vi opererer i et usædvanligt uforudsigeligt marked, og derfor er jeg også stolt over, at vi udfordringerne til trods sandsynligvis vil levere endnu et rekordresultat, når året er omme, siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Omsætningen på grise er på grund af lavere priser 33 millioner kroner lavere sammenlignet med samme periode sidste år. Nettoeffekten af griseproduktionen sammenlignet med sidste år er negativ med 16 millioner kroner. Besætningsværdien er på niveau med starten af året mod -17 millioner kroner i samme periode sidste år.

Mælkepris og jord

Mælkeprisen har ifølge FirstFarms været på niveau med budgetteret, mens effektivitet og produktion har været bedre end forventet, samt bedre end samme periode sidste år.

Jorden har givet et meget tilfredsstillende afkast med baggrund i udbytter samt salg af udviklet jordportefølje.

Læs også