Byggeriet skrider fremad

Himmerlands Kød ser frem til, at deres nye slagteri står færdigt til august. Imens tager byggeriet fart dag for dag.

Der er lige nu ved at blive anlagt tilkørselsveje til slagteriet fra landevejen. Foto: Line Brusgaard Det første kølerum, som kødet når til efter slagtning, er ved at blive færdiggjort. Her nedkøles den ydre og indre temperatur i kødet, inden det automatisk kører videre til udligningskølerummet. Johnson Controls er leverandør af en komplet industriel køleløsning til det nye slagteri – her opsat under loftet. Overskudsvarmen fra selve nedkølingen bruges efterfølgende til opvarmning af vand til rengøring af produktionsudstyr samt lokaler.

Byggeriet af det nye kreaturslagteri i Aalestrup forløber planmæssigt. Det fortæller Lars Andersen, administrerende direktør og medejer, Himmerlands Kød.

- Vi følger planen og regner med, at vi kan starte op i midten af august. Det lover de os, at det kommer til at holde stik, lyder det fra direktøren.

Han fortæller, at der er godt med liv på byggepladsen, hvor der er masser af folk i gang.

- Der er 50-60 mand i gang, og de er blandt andet ved at montere alt det indvendige, som montage af køleanlæg og glidestænger og så videre, forklarer Lars Andersen og fortsætter:

- Vi er også ved at anlægge tilkørselsveje. Der skal laves nogle svingbaner ud til landevejen.

En måned forsinket

- Der er lang vej igen, men vi håber på, at det går efter planen, erkender Lars Andersen.

I forhold til den oprindelige plan er byggeriet blevet skubbet en måned, da leveringen af betonelementerne var forsinket.

- Den måned indhenter vi ikke på andet. Men hvis det så kan gøre det på et byggeri på 16.000 kvadratmeter i en periode, hvor der er mangel på alle mulige materialer, er det billigt sluppet, mener Lars Andersen.

Han fortæller, at resten af materialerne stort set er kommet til tiden. Der har ligeledes været et fint overlap mellem håndværkere, så de enkelte håndværkere har kunnet komme til, når de skulle udføre deres opgave i byggeriet.

- Det passer for eksempel med dem, der skal lægge gulv, at de er færdige med at hænge glidestænger og de ting, der skal hænge i loftet op, så man kan begynde at lægge gulvet derefter, siger Lars Andersen.

Lige nu er der ved at blive sat fliser op. Det arbejde udføres af et professionelt sjak, som ikke laver andet end at sætte fliser op.

- De er 15 mand, så det er klart, at det bliver til noget, pointerer Lars Andersen.

Han bemærker, at det også er nødvendigt, at byggeriet rykker sig fra dag til dag, hvis den første ko skal slagtes på det nye slagteri om fem måneder. En dag de hos Himmerlands Kød venter spændt på.

- Vi glæder os til at komme over i noget nyt, understreger Lars Andersen og fortsætter:

- Når man først er gået i gang med det og har sat sig for, at det hele skal samles, og det samtidig er ved at være træls i det gamle, så vil man gerne over i det nye.

Kapacitet øges med 1.000 dyr om ugen

Himmerlands Kød vil starte med at lukke ned på det gamle slagteri i Aalestrup, mens de vil holde de to andre kørende under opstarten.

- Så har vi lidt en reserve, mens vi starter op. På den måde sker der ikke så meget, hvis vi skulle blive forsinkede 14 dage, så længe vi har de andre, forklarer Lars Andersen.

Med det nye slagteri bliver kapaciteten øget med cirka 1.000 slagtninger om ugen.

- Vi får kreaturer fra hele Danmark, og vi vil gerne have nogle flere – og det får vi plads til nu, fastslår Lars Andersen og tilføjer:

- Indtil nu har vi været udfordret på kapacitet i hvert fald om efteråret, og det skulle helst være ovre nu.

Himmerlands Kød har hele tiden haft en positiv tilgang af dyr og på trods af, at landsslagtningerne er faldet, oplever slagteriet ifølge Lars Andersen en stigning og giver en mulig forklaring:

- Vi prøver at være skarpe på pris og service.

Fakta

Himmerlands Kød samler med opførslen af det nye slagteri i Aalestrup deres tre nuværende slagterier samt administration og hudefabrik under ét tag i Himmerland.

Himmerlandskød er Danmarks næststørste slagteri- og opskæringsvirksomhed af kalve- og oksekød med cirka 200 medarbejdere. Der slagtes omkring 110.000 kreaturer om året.

Læs også