Mollerup Mølle får rekordomsætning

Mollerup Mølles omsætning steg i 2021 med 15 procent til 1,46 milliarder kroner – den højeste nogensinde. Overskuddet faldt med 2,2 millioner kroner til 8,8 millioner kroner.

Den familiedrevne Mollerup Mølle A/S har aldrig tidligere haft en så stor omsætning som i det seneste regnskabsår. Omsætningen steg med 15 procent fra 1,27 milliarder kroner til 1,46 milliarder kroner.

Overskuddet før skat kunne dog ikke følge med omsætningen, da det faldt med 2,2 millioner kroner fra 11 millioner kroner til 8,8 millioner kroner.

Det viser det seneste årsregnskab, som Mollerup Mølle netop har offentliggjort.

- Omsætningen har været tilfredsstillende med pil op, mens resultatet før skat er tilfredsstillende med en lille pil nedad, siger Søren Rathcke, formand for bestyrelsen i Mollerup Mølle.

Det er først og fremmest voldsomme prisstigninger på stort set alt – samt i særdeleshed energiomkostninger – herunder specielt gas, som har medført, at overskuddet ikke blev så stort som sidste år.

- Gaspriserne begyndte at stige lige før høst, og da tørreri og foderfabrik er baseret på gas, ramte det ret hårdt, så vi faktisk ikke tjente noget på årets høst. Siden er gaspriserne kun yderligere gået opad, og efter Ruslands invasion af Ukraine har vi besluttet at omstille driften, hvor vi kan, så vi nu går fra gas til olie. Den operation er vi i fuld gang med, fortæller Søren Rathcke.

Prisstigninger og øget volumen

Når Mollerup Mølles omsætning er steget til ny rekordhøjde, skyldes det en kombination af prisstigninger og øget volumen i afsætningen.

- Vi har især øget vores salg af gødning, plantebeskyttelse og såsæd, mens vi på foder er vokset marginalt, siger Søren Rathcke og peger på, at væksten fortrinsvis er sket i de geografiske områder, hvor Mollerup Mølle hidtil har været til stede.

- Gennem nye investeringer og tiltag har vi stor tiltro til fremtiden. Vi har færdiggjort opførslen af de to sidste siloer, så vi nu råder over fire nye rundsiloer i Mollerup med plads til cirka 50.000 ton afgrøder. Vi er i fuld gang med at opføre det første pakhus af fire på havnen i Aalborg, som skal give os adgang til en effektiv infrastruktur med skib, jernbane og landevej. Desuden har vi gennem nyansættelser fået større fokus på maltbyg og senest på handel med afgrøder på Sjælland. Det har allerede resulteret i de første skibsladninger med korn fra Sjælland til vores foderfabrikker på Mors og i Skive, siger Søren Rathcke.

Forventer øget omsætning

Han forventer, at Mollerup Mølles omsætning derfor stiger i indeværende regnskabsår, båret frem af både prisstigninger og nye kunder.

- Samtidig kan vi glæde os over, at vi i det forløbne år har haft meget små tab på debitorer, og i det nye regnskabsår, der startede 1. november, har vi ikke tabt en krone på debitorer. Det er vi faktisk meget overraskede over, men glade for på alles vegne, siger Søren Rathcke.

Mollerup Mølle ændrede sin bestyrelse 1. marts sidste år, så den nu består af de to ejere, Holger og Jakob Pedersen, samt tre eksterne medlemmer.

Læs også