Træhandelsselskab lander for femte år i træk et rekordresultat

De danske skovejeres handelsselskab DSHwood i Fredericia præsenterer endnu engang et rekordregnskab med det største overskud i virksomhedens 55-årige historie. Regnskabet viser et resultat på 24,7 mio. kr. før skat. Dette overgår hermed sidste års rekordresultat. Resultatet svarer til en stigning i forhold til sidste år på 16 procent og en forrentning af egenkapitalen på 34,1 procent. DSHwood fortsætter væksten i 2022/2023 og der investeres både i eksisterende og nye strategiske områder.  Fremgangen i seneste regnskabsår skyldes endnu en gang vækst i alle forretningsområder. I efteråret 2021 var der stadig stor efterspørgsel efter råtræ i hele verden, hvilket betød markante prisstigninger. Dette motiverede mange skovejere til at fælde og sælge træ. I løbet af foråret 2022 var efterspørgslen aftagende, men det samme var gældende for udbuddet. Udbrud af krig i Ukraine forstærkede både den faldende efterspørgsel men har ligeledes medført et faldende udbud af træ fra både Ukraine og Rusland. Priserne på træ er således fortsat på et historisk højt niveau. DSHwood er 100 procent ejet af Dansk Skovforening, de private skoves brancheorganisation. Virksomheden har indkøbskontorer i Danmark, Tyskland, Frankrig og Skotland samt salgskontorer i Indien, Kina og Vietnam. Der er i alt 54 medarbejdere og omsætter over 1.000.000 m3 træ til mere end 20 forskellige lande.

Læs også