Genopbygning efter brand skrider planmæssigt fremad

Arbejdet med at genopbygge en del af produktionsapparatet på Emmelev A/S i Otterup, efter en brand i september, skrider nu planmæssigt frem.

Branden opstod i oliemøllen, hvor olie bliver presset ud af rapsfrø. Som følge heraf er produktionen af de proteinrige rapskager, som bruges i foderet til blandt andet malkekøer, midlertidigt indstillet. De øvrige dele af produktionsanlægget har været mindre påvirket.

Planerne for genopbygningen er lagt og i fuld gang. Dette handler først og fremmest om oprydning efter branden, samt genopbygning af den hal, hvor oliemøllen var placeret. Herudover er indkøbt en ny oliemølle. Denne oliemølle har tidligere været i drift og der pågår nu et arbejde med at nedtage denne, samt at få den fragtet til Otterup og sat op.

Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvornår produktionen kan genoptages i fuldt omfang. Der arbejdes på højtryk for at komme i gang så hurtigt som muligt, og meget tyder på, at Emmelev A/S er på plads med det nye produktionsanlæg primo 2023.

 

Læs også