Noter Nord uge 50 -2022

Tyvene forventer en kold vinter

Flere både private og offentlige skovejere oplever, at deres træ forsvinder.

Alt brænde, der kan tørres indenfor en overskuelig periode, har fået interesse fra tyvene. Det oplyser Skovdyrkerne på deres hjemmeside.

Ifølge Skovdyrkerne er det både opskåret brænde samt brændestakke i tre-meter stykker, tyvene kan finde på at rende med. Et skovdyrkermedlem har sågar oplevet at få stjålet stående træer. Tyverierne foregår således både med trailer, kranbil og motorsav. Skovdyrkerne opfordrer derfor til at passe ekstra godt på træ fra skoven.

Foreningen gør det endvidere klart, at tyveri af brænde altid er en sag for politiet, hvorfor der i meddelelsen mindes om, at man skal få det anmeldt, hvis det skulle ske.

Forsikringsmæssigt kan træ til eget forbrug være dækket af indboforsikringen, men dette skal man tjekke med sit forsikringsselskab. Hvis man sælger brænde privat eller gennem et personligt firma, så opfordrer Skovdyrkerne til at tjekke forsikringerne ekstra grundigt.

Træ, der er oparbejdet af Skovdyrkerne med henblik på salg gennem lokalforeningen, vil være dækket, så snart det er fældet. Under alle omstændigheder er det lige nu en god idé at besøge skoven endnu oftere end før. 

Danish Days gav godt udbytte for Friland

Japan er blevet meget klogere på økologi fra Friland. For Friland er en af de i alt 20 virksomheder, der har deltaget i et eksportfremstød under overskriften Danish Days. Programmet var arrangeret af den danske ambassade og Landbrug & Fødevarer. Friland deltog blandt andet med Danish Crowns japanske salgskontor.

Turen har været meget udbytterig for salgsdirektør for eksport i Friland, Martin Rosenstand Thomsen, som netop er vendt hjem til Friland.

- Først og fremmest må jeg sige, at det er et fantastisk land. Befolkningen er meget flink, kulturen er spændende, og det er et samfund, hvor alt bare fungerer, og der er styr på alt, siger Martin Thomsen.

Træk metan fra luften med sukker       

Forskere fra Kemisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Science er gået i gang med et nyt forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Her skal de forsøge at gøre et særligt kulhydrats evne til at binde metan så stærk, at det kan trække metan ud af luften omkring os. Noget som i dag ikke er muligt.

 - Kulhydratet samler metanen op ved at binde det til sig og indkapsle det i en lille ring. Men metangassen består af nogle meget små molekyler, som er svære at fange, så bindeevnen hos kuldratet skal være stærk, og den skal vi forbedre. Første skridt er at forstå processen til fulde, men jeg tror, at der er en god chance for, at vi kan lykkes med at få det til at fungere i en nærmere fremtid, siger professor Mikael Bols fra Kemisk Institut, der leder projektet.

Færre mister livet i trafikken

Antallet af mennesker, som har mistet livet på grund af for høj fart i trafikken, er faldet med 51 procent fra 2010 til 2020, viser Dødsulykkesstatistikken fra Vejdirektoratet. I samme periode er antallet af dræbte i andre former for trafikulykker faldet med 15 procent, så isoleret set er faldet i fartulykkerne markant.

Vi er dog ikke i mål endnu. For høj fart er fortsat afgørende i cirka 4 ud af 10 dødsulykker, og kun overgået af uopmærksomhed er for høj fart fortsat den næsthyppigste årsag til dødsulykker i trafikken.

- Bilisterne har over tid ændret holdning til at køre for stærkt. Særligt på landevejen har det haft en effekt, og det har betydet, at færre faktisk også bliver dræbt. Vi vil meget gerne have endnu flere til at sænke hastigheden, og derfor har vi stadig fokus på for høj fart. Det er et langt, sejt træk at få bilisterne til at ændre adfærd, men det virker, siger Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

 

Læs også