Arla ser ind i udfordrende 2023

Inflation og volatile markeder vil præge Arlas forretning i 2023, forventer mejerikoncernen ovenpå et 2022-regnskab med over 100 miliarder i omsætning.

Det blev dyrere at være forbruger i løbet af 2022. Tal fra Danmarks Statistik har vist, at priserne på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer steg med 11,5 procent i løbet af sidste år, og det har også afspejlet sig i det netop udsendte regnskab fra mejerigiganten Arla.

Det viste en omsætning på over 100 milliarder og en stigning på 23,2 procent sammenlignet med 2021. Men ser man ind i 2023, forventer administrerende direktør Peder Tuborgh et vanskeligt år.

- 2023 bliver utvivlsomt endnu et vanskeligt år med et udfordrende globalt økonomisk miljø og forsatte effekter af krigen i Ukraine, som påvirker både energimarkedet og forsyningskæderne. Vi kan se, at omkostningspresset er faldende for landmændene i øjeblikket, og vi forventer derfor, at balancen mellem udbud og efterspørgsel på markedet for mejeriprodukter vil blive genoprettet i løbet af 2023, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Imidlertid begyndte markedspriserne at falde kraftigt i fjerde kvartal af 2022, og vi forventer yderligere fald på råvaremarkederne i 2023. Vi forventer også at se en fortsat afmatning i væksten for brandede produkter på grund af forbrugernes reducerede købekraft og frygten for recession, siger Peder Tuborgh.

Må nedjustere

De kraftigt stigende leveomkostninger, som forventes fortsat at påvirke forbrugerne i hele 2023, har ført til en nedjustering af en vigtig økonomisk indikator i Arlas Future26-strategi. Mens størstedelen af Future26 fortsat er relevant og derfor uændret, er det nødvendigt for Arla at justere sine ambitioner om volumenvækst for brandede produkter.

Forventer bedre 2024

De økonomiske konsekvenser er mest alvorlige i 2022 og 2023, og Arla forventer en tilbagevenden til et vækstscenarie fra 2024. 

Baseret på disse antagelser forventer Arla, at volumenerne for brandede produkter vil falde med 1,5-3,5 procent i 2023, og at de vil begynde at stige igen fra 2024 og resten af strategiperioden i intervallet 1-4 procent.

Koncernen forventer en omsætning i 2023 på 13,6-14,2 milliarder euro, en nettoresultatandel i intervallet 2,8 til 3,2 procent og effektivitetsgevinster i intervallet 55-85 millioner euro. Gearingen forventes at ligge i intervallet 2,4-2,8.

Læs også