DLG runder 50 milliarder kroner i omsætning – sender 108 millioner kroner tilbage til ejerne

DLG kom ud af 2019 med en omsætning på 50 milliarder kroner og et overskud før skat på over 500 millioner kroner. Ejerne får igen trecifret millionbeløb tilbage.

DLG har onsdag præsenteret sit årsregnskab for 2019. Koncernen havde i 2019 en omsætning på 50 milliarder kroner hvilket er 1,2 milliarder kroner mere end i 2018, og driftsresultatet (EBITDA) steg med 11 procent til 1,919 milliarder kroner. Resultatet før skat endte på 518 millioner kroner.

I en pressemeddelelse glæder DLG’s koncernchef, Kristian Hundebøll sig over resultatet.

- Vi kommer ud af året med en omsætningsfremgang på 600 millioner kroner i Danmark og 800 millioner kroner i Tyskland. Samtidig har vi leveret et tilfredsstillende EBITDA, selvom 2019 på nogle områder også har været et udfordrende år, siger han.

Blandt andet blev DLG’s tyske datterselskab HaGe påvirket af en konkurrencesag hos et af sine selskaber omkring salget af sprøjtemidler.

I december 2019 indgik BSL, som selskabet hedder en aftale med de tyske konkurrencemyndigheder i en sag vedrørende koordinering af priser på grossistmarkedet for planteværn. Som en del af aftalen har BSL betalt en bøde på 29,25 mio. EUR (218 mio. kr.) .

For at finansiere bøden iværksatte HaGe en kapitalforhøjelse, som DLG deltog i sammen med de øvrige aktionærer. DLG's andel af kapitalforhøjelsen udgjorde i 2019 16 mio. EUR (119 millioner kroner).

Sagen til trods, så sender DLG 108 millioner kroner tilbage til sine ejere i overskudsdeling. Sidste år blev der sendt 92 millioner kronger.

- Til trods for den effekt afslutningen på den tyske konkurrencesag har på koncernens regnskab, er vi i stand til at overskudsdeklarere 108 mio. kr. til vores ejere, der således får forrentet andelskapitalen med 9 procent. Det vidner om DLG’s robusthed med solide underliggende selskaber og en klar strategi, siger Kristian Hundebøll.

DLG-formand, Niels Dengsø, glæder sig også over årets regnskab.

-  De seneste fem år har vi overskudsdeklareret 550 millioner kroner til danske landmænd, hvilket vidner om DLG’s robusthed med solide underliggende selskaber og en stærk strategi, der virker, siger han.

Ifølge DLG-formanden har DLG med sin strategi, Leading the Way 2021, udbygget sin position som et af Europas førende landbrugsselskaber.

- Strategien har været med til at gøre koncernen mere robust, muliggjort investeringer i kerneforretningen og sænket vores omkostninger betragteligt. Den flotte overskudsdeklarering er et udtryk for, at de seneste års målrettede indsats i koncernen har båret frugt, siger Niels Dengsø Jensen.

 

Læs også