Fire talenter hjælper med rekruttering

Gennem programmet Lead The Talent har Semler Agro de seneste måneder fået hjælp og en handlingsplan af fire, nyuddannede eksperter.

I tre måneder får Semler Agro hjælp til at finde en løsning på et af de helt store problemer i landbruget: at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I samarbejde med programmet Lead The Talent har Semler Agro nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde frem til indsatsområder, hvor maskinforhandleren kan gøre en forskel – især når det gælder om at tiltrække og fastholde mekanikere.
De fire talenter er alle uddannet med kandidatgrader, men stod da projektet startede uden job. Derfor får de god erfaring fra erhvervslivet og tre af dem sikret et fast job efter afslutningen, mens Semler Agro får mulighed for at benytte deres viden.
Ved at måle på virkeligheden og tale med medarbejderne i Semler Argo har ekspertgruppen arbejdet med at identificere udfordringerne og præsentere en plan med løsninger på HR-problemet. Projektet skal hjælpe administrerende direktør Morten Buus og resten af ledergruppen med at få konkrete værktøjer til at løse en akut problemstilling, forklarer han.
 

Uudnyttet potentiale

Frederik Kofod-Nielsen og Nebiye Keskin er to ud af de fire fra Lead The Talent-programmet, afslutter arbejdet med HR-problemstillingen for Semler Agro i denne uge. De har identificeret en række nye tiltag, Semler Agro kan igangsætte, men også fundet eksisterende fordele internt, som maskinforretningen ikke udnytter til fulde i dag, forklarer Nebiye Keskin.
For eksempel kan en virksomhed af Semler Agros størrelse, og med udviklingsmuligheder og karriereveje internt i virksomheden, give medarbejdere mange muligheder, og det kan virksomheden aktivt bruge, vurderer Nebiye Keskin, der er cand.ling.merc i International Virksomhedskommunikation.
Hun suppleres af Frederik Kofod-Nielsen, cand.soc. i offentlig ledelse:
- Vi har lavet en strategi til Semler Agro, hvor vi har genereret ideer til, hvordan man både udnytter de fordele, vi har identificeret, samt kan løse de problemer, vi ser for virksomheden. Det er en spændende proces, og ledelsen i Semler Agro har virkelig lyttet til os og vores forslag. Eksempelvis er der flere lavthængende frugter, som de allerede har igangsat arbejdet med at få implementeret.
Det er første gang, at en virksomhed fra landbrugsbranchen er med i programmet, og administrerende direktør Morten Buus ser klare gevinster i samarbejdet.
- Deres indsats har været med til at give os værktøjer, som forhåbentlig kan gøre en forskel både på den korte og lange bane samt tiltrække flere gode kræfter til branchen, siger Morten Buus.

Læs også