Udlodder 43 millioner til medlemmerne

Omsætningen i Vestjyllands Andel har i mange år kun kendt én vej – nemlig op. Og 2018/19 var ingen undtagelse. Det kommer nu medlemmerne til gode – overskuddet fra den danske koncerndel på 43 millioner kroner udloddes.

Omsætningen i VA steg til 2,18 milliarder kroner – lidt mere end året før – og selskabet kom ud med et koncernresultat på godt 88 millioner kroner. Af det resultat er de 43 millioner blevet skabt af selskabets aktiviteter i Danmark, og det kommer nu medlemmerne til gode:

- Vi er glade for endnu en gang at være i stand til at kunne udbetale hele driftsresultatet skabt i Danmark. Samtidig har vi uden væsentlig effekt på soliditeten været i stand til at investere i nye fremadrettede tiltag, som forventes at skabe nye forretningsmuligheder for vores medlemmer, sagde Steen Bitsch i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen på generalforsamlingen, der enstemmigt vedtog udlodningen.

Vestjyllands Andel oplevede det forgangne år det største antal konkurser blandt sine medlemmer nogensinde, nemlig 57, og dermed træk på selskabets hensættelser. Til gengæld fik VA med en medlemstilgang på netto 90 nye medlemmer, så medlemstallet er svagt stigende og ligger nu lige omkring 4.000 medlemmer.

Fremtidige udfordringer

Nye købs- og salgstendenser for afgrøder i landbruget, Brexit og sidste års tørke, der gav rekordlav høst.

Det er blot nogle af de udfordringer, som Vestjyllands Andel allerede har oplevet, og som venter i kulissen.

- Høsten 2018 var århundredets dårligste, og det har haft stor påvirkning hos os. Manglende kornmængder skulle hentes længere væk, forklarede Leif Haubjerg, der samtidig efterfølgende har kunnet konstatere, at det har påført selskabet yderligere fem millioner kroner i ekstra udgift.

Flere afdelinger, mere korn

Han understregede samtidig, at man ikke har manglet korn, men at det er på omkostningssiden, at 2018 trækker ind i 2019. For uanset kornmængde satser VA på mere korn og flere afdelinger.

- VA har ikke, som andre af vore kolleger, lukket afdelinger. Vi ønsker mere korn og flere afdelinger.

Samtidig konstaterede Leif Haubjerg, at man oplever en stadig stigende tendens til, at der handles mere landmænd imellem uden om foderstoffirmaerne – en udvikling han understregede, at man vil tage højde for nu og fremadrettet.

Også Brexit blev nævnt som en fremtidig udfordring, men som en stadig ret ubekendt faktor, da situationen omkring Brexit stadig er uafklaret, men foreløbig tegner til at blive en udfordring.

john@landbrugsyd.dk
tlf.: 76 60 30 44

Læs også