Fagjournalist,

Henriette Lemvig

+45 40 21 97 57
henriette@landbrugfyn.dk

Henriette Lemvig er redaktør på LandbrugFyn og bistår desuden med de faglige sider om gris i Effektivt Landbrug. Før det havde hun ansvar for de plantefaglige sider.

Henriette er uddannet agronom og arbejdede, inden hun kom til L-Mediehus i 2013, som miljøkonsulent i hhv. Fyns amt, KHL, Centrovice, Niras og Natur- og miljøklagenævnet.

Seneste artikler fra Henriette Lemvig

Udnyt de digitale muligheder for kvælstofbestemmelse

I rapsavlen er kvælstofoptaget før vinteren en vigtig markør for forårets gødningstildeling, dog er risikoen for at få en upræcis aflæsning i marken stor med brug af de traditionelle metoder. Med satellitværktøjer og præcisionsprogrammer kan du aflæse kvælstofniveauet på det helt rigtige tidspunkt, og på den måde regulere kvælstofforbruget i dine rapsmarker.

38.628 hektar lavbundsprojekter er igang

38.628 hektar lavbundsjorder er nu enten færdigetableret, under realisering eller under forundersøgelse til udtagning. Det er mere end en tredjedel af de 100.000 hektar, som partierne bag Landbrugsaftalen har en ambition om at have udtaget i 2030.

Økologi sælger ikke længere sig selv

»Den økologiske vækst er begyndt at gå i stå«. »Bunden er nået, og vi er på vej opad«. Det var delte meninger, der mødte de knap 700 deltagere på denne uges Økologikongres, hvor de både fagligt, markedsmæssigt og politisk kunne blive klogere på dansk økologi.

- Det er tydeligt, at der er en fremtid i dansk kvæg

Fynsk Kvægs Årsmøde bød på stort antal deltagere og positive vinde fra L&F Kvæg.

Har alle grise et godt griseliv?

Med udgangspunkt i de fem friheder, hvor blandt andet frihed til at udtrykke normal adfærd er en af dem, fastslog direktør for Landbrug & Fødevarer Gris, Christian Fink Hansen, at dyrevelfærden hele tiden er til debat, og at erhvervet skal være villige til at flytte sig.

Direktør fejrer 10-års jubilæum i Patriotisk Selskab

I denne måned er det ti år siden, Christian H. Vesterager begyndte i Patriotisk Selskab som direktør. Han blev ansat til at udvikle og udfordre det gamle selskab – og oplever til stadighed selv at blive udfordret i jobbet. Ifølge direktøren kræver det sit at holde trit med et erhverv som landbruget, der er præget af stor udvikling og handlekraft.

God opbakning til nyt fynsk netværk for unge landboere

L&F Centrovice lagde hus til, da den fynske landboforening i samarbejde med Fomento indbød interesserede unge til opstartsmøde i Vissenbjerg. Målet er at kunne forme et netværk for og af unge landboere, som skal sikre et godt og stærk lokalt liv i fremtidens landområder.

- Vi kan og kommer ikke til at slagte alle de grise, vi producerer, i Danmark

For mange eksporterer smågrise, hvis man spørger slagteribranchen. Det er en nødvendighed, siger landbruget. Emnet blev diskuteret på årets Grisekongres.

Efterafgrøder genopretter kartoffeljord

Efterafgrøder opbygger humusindhold og struktur, når der har været taget kartofler op på Sanderumgaard på Fyn. Sådan lød konklusionen, da FRDK holdt demodag med fokus på opbygning af den sunde jord.

Lucerne som bunddække giver jackpot i marken

Frederik V. Larsen er begejstret for lucerne. Det fremgik tydeligt, da han forleden holdt markdemo på Barløsegaard i samarbejde med FRDK.