Faglighed i kampen mod pesticidafgift

Pesticidafgiften er dyr, ikke adfærdsregulerende og stærkt konkurrenceforvridende for dansk landbrug - og der skal faglighed til for at komme den udskældte afgift til livs, lød budskabet på pesticidkon-

ference i Vojens

Ved en pesticidkonference i Vojens forleden, var netop pesticidafgiften et markant emne på programmet. En konference, der var arrangeret af SLF i samarbejde med folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt, (V).
Og budskabet er klart – pesticidafgiften er uhensigtsmæssig, og bør afskaffes. Foruden at virke stærkt konkurrenceforvridende, mener man hos SLF heller ikke, at pesticidafgiften er adfærdsregulerende overhovedet:
-  Pesticidafgiften er ikke adfærdsregulerende, men kan omvendt være resistensfremmende og virke som en stærkt konkurrenceforvridende ekstraskat på cirka 300 – 1.200 kroner pr. hektar, lød det fra bestyrelsesmedlem i SLF, Søren Laustsen, der også er formand for Landbrug & Fødevarers pesticidudvalg.
 

Dyr ekstra skat

Søren Laustsen kunne på konferencen fremlægge regneeksempler på bedriftsniveau, hvor pesticidafgiften betyder for en landbrugsbedrift giver ekstraomkostninger på flere hundrede tusinde kroner årligt.
Penge der vel at mærke først skal tjenes og betales skat af i bedriften inden de så kan bruges på indkøb af afgiftsbelagte pesticider. ”Win-win” for statskassen, men urimelig og konkurrenceforvridende ”dobbeltbeskatning” af landbruget, lød det på konferencen.
 

Slå på fagligheden

I forbindelse med konferencen, spurgte mange ind til hvad man kan gøre for at kræve pesticidafgiften fjernet og lægge pres på politikerne.
Som folketingsmedlem og politiker, erkendte Hans Chr. Schmidt, at man politisk ved indførelsen af afgiften lagde op til, at pengene herfra skulle gå til at få gang i forskningen på pesticid-området, og pengene dermed skulle føres tilbage til landbruget.
-  Men de (afgifterne, red.) er blevet hængende, og pengene bliver ikke brugt på det, de var tiltænkt, konstaterede Hans Chr. Schmidt, der samtidig noterede sig, at der hverken dengang eller siden har været politisk flertal for at fjerne pesticidafgiften igen:
- Det det handler jo om i politik at kunne tælle til 90, tilføjede han.
Og det er heller ikke med krav og trusler, at kampen om pesticidafgiften skal vendes og vindes. I hvert fald ikke hvis man spørger formand for SLF, Christian Lund.
Han understregede at krav fra landbruget om fjernelse af pesticidafgifter udelukkende ud fra kritik fra erhvervet selv, ikke er vejen frem.
-  Vi skal slå på fagligheden. Vi har selv en mand som Søren Laustsen, der har sat sig ind i tingene, og det er på den måde vi skal agere, lød det fra Christian Lund.
Jens Peter Aggesen, Agerskovgruppen, der ligeledes var med på konferencen, er også yderst kritisk omkring det adfærdsregulerende i pesticidafgiften. Han mener, der er andre værktøjer til det formål
Han henviste til Storbritannien, hvor man eksempelvis slet ikke godkender pesticider, hvis ikke mikroorganismerne i dem nedbrydes efter 160 dage.
 

Knasterne i afgiften

Under spørgerunden ved konferencen, spurgte flere ind til en mulig afskaffelse af pesticidafgiften.
En af deltagerne, Carl Heiselberg, der er bestyrelsesformand i Danske Kartofler, ville gerne høre politikerne om, hvad den største knast er, for at få pesticidafgiften væk.
Hans Chr. Schmidt mener ikke at svaret er helt entydigt, og at en mulig fjernelse af afgiften vil skulle ske i flere faser.
-  Det handler om flertal i Folketinget. Der er flere måder at nå målet, men man må nok tage det i lag. Jeg så helst en start på at få afgiften afviklet, lød det fra Hans Chr. Schmidt, der dog også mener, at det også handler om holdningen til problemstillingen uden for landbruget:
-  Som når DR Syd her netop lige har spurgt mig om billigere pesticider så ikke betyder flere pesticider i grundvandet. Vi har en forklaringsudfordring, fastslog Hans Chr. Schmidt.
Omkring 80 var mødt på til pesticidkonferencen, der blev holdt hos SLF i Vojens

Læs også