Miljøstyrelsen afviser brug af neonikotinoider

Man kan ikke få lov at bruge neonikotionoider til at bekæmpe rapsjordlopper i vinterrapsen, da der findes et alternativ i form af pyrethroider. Det oplyser Miljøstyrelsen, der i dag har nægtet at give dispensation til brug af neonikotionoider.

Der er et alternativ til at bejse rapsfrø med neonikotionoider for at bekæmpe rapsjordlopper i form af pyrethroider.

Derfor har Miljøstyrelsen i dag givet afslag til at dispensere fra forbuddet mod at bruge neonikotinoider, der kan stoppe larveangreb fra rapsjordlopper, hvilket kan være et stort problem.

- I forbindelse med den aktuelle ansøgning om bejdsning af vinterraps har Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet vurderet, om der findes alternativer og de peger på, at der kan sprøjtes med pyrethroider, skriver Miljøstyrelsen i en meddelelse.

- Forskerne har udarbejdet en ny rapport om rapsjordlopper og konkluderer heri, at resistens mod pyrethroider ikke vil udgøre et problem for bekæmpelse i Danmark i de nærmeste år. På den baggrund anser AGRO pyrethroider som et brugbart alternativ, og Miljøstyrelsen giver derfor ikke dispensation fra forbuddet mod neonikotinoider, hedder det videre.

Kan få store konsekvenser
Afslaget vil efter alt at dømme få stor betydning for landmandens praktiske arbejde i marken.

- Får landmændene ikke lov til at bejdse, så skal de måske ud og sprøjte en eller to gange under fremspiringen. Og det er ikke sådan lige til at finde ud af, hvor de skal sprøjte. Samtidig vil de skulle sprøjte på et tidspunkt af året, hvor de har travlt med alt muligt andet, har chefkonsulent i Patriotisk Selskab Erik Andkær Pedersen tidligere slået fast overfor Effektivt Landbrug.

 

Læs også