Fra husmandsbrug til russisk farm

32-årige Lasse Lykke Hansen, der er direktør for AgroSkandia i Kaliningrad, har haft sin opvækst på en gård i Søfælde ved Krarup på 25 hektar.

På sit nyindrettede kontor i det tidligere folkekøkken i kontorbygningen midt i landsbyen Babushkino følger direktør Lasse Skytte Hansen de omkring tyve kørende traktorer og maskiner på den russiske farms 10.000 hektar direkte på sin computerskærm. Med det amerikanske og gps-baserede Cropio-program kan han aflæse alle data fra de næsten 100 marker i den diameter på 35 kilometer helt ud til den litauerske grænse.
Og videre kan han bearbejde alle oplysningerne, så han udfærdiger et nøje månedsregnskab for såvel markerne, afgrøderne som driftsøkonomien for de enkelte maskiner. Samtidig udarbejdes både årsplaner og femårsplan for driften og investeringer, ligesom Lasse Lykke Hansen løbende opsummerer en 10 års perspektivplan, der sikrer, at AgroSkandia-selskabet er en langsigtet, profitabel virksomhed for ejerne. 
Det sker, alt imens russiske kampvogne drøner forbi vinduerne på vej ud til det nærliggende militære øvelsesterræn, eller en af de russiske medarbejdere stikker hovedet indenfor i direktørkontoret og får et svar på klingende russisk. Eller bestyrelsesformanden, advokat Christine Jansby, ringer for den daglige opdatering eller måske en briefing omkring en investering.


Læs hele historien fra Rusland i denne uges LandbrugFyn

Læs også