Landbrug & Fødevarer: Staten har sat for få penge af til skovrejsning

Der er kun fem millioner kroner tilbage i en støttepulje til privat skovrejsning i 2020. Staten må op på beatet og tilføre flere midler, siger viceformand i L&F.

Der er brug for mere offentlig støtte til privat skovrejsning end det, der er lagt op til i 2020, mener viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

På grund af stor søgning er puljen med offentlige støttemidler til privat skovrejsning skrumpet ind fra 35 millioner kroner i 2016 til 5 millioner i 2020. Og det er for lidt i forhold til den store søgning, der er, mener viceformanden.

- Lige nu er der rigtig mange landmænd, der gerne vil rejse skov, og det er også noget, der er godt både for klima og miljø. Og så er det jo ærgerligt, at det skal stoppes, fordi der ikke er midler nok, siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

- Regeringen har jo sagt, at de gerne vil prioritere dette område, og så viser det sig, at der ikke er flere penge, end der hidtil har været.

Hvor mange penge bør der tilføres puljen?

- Det ved vi ikke. Jeg er blevet oplyst om, at der er mange flere ansøgninger, end der er penge til, siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

Brev til minister

- Landmændene står i kø for at være med, men så er der ikke penge nok, det stoppes af bureaukrati, osv. Der må man altså se at komme i gang fra statens side og være med på at levere deres del af aftalen, så landmændene ikke bliver hængt ud for ikke at levere det, man ønsker. Landmændene er i den grad med. Vi håber bare, at samfundet leverer den del, de selv kræver.

Thor Gunnar Kofoed har sendt et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S), hvor han gør opmærksom på, at der er behov for flere midler til privat skovrejsning.

- Nu er vi i en situation, hvor landmændene er så meget med på beatet. Alt det, som samfundet har spurgt efter i rigtig mange år, der kan vi nu se, at vi over-leverer og er over-interesserede i forhold til det, man har afsat midler til. Det er skovrejsning, minivådområder, osv., siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

Overrasker

- Det, med at landbruget lige pludselig over-leverer på det, man tidligere har skullet slås for at få dem til, tror jeg overrasker både den politiske del og også styrelser, osv., siger viceformanden.

Puljen til privat skovrejsning er en del af kvælstofindsatsen, der skal forbedre vandmiljø og natur.

 

Uddrag fra et brev, som Landbrug & Fødevarer har sendt til fødevareminister Mogens Jensen fra L&F:

- Der er tale om en velfungerende og enkel ordning, som mange landmænd gerne byder ind på

- Skovrejsning er samtidig attraktivt på flere punkter, fordi det både er et virkemiddel, der medvirker til at reducere udledningen af næringsstoffer, og samtidig binder kulstof, kan bidrage til at skabe flere rekreative muligheder i landskabet og – på sigt – også en rigere natur

 

Læs også