bannerPos

Landbrug & Fødevarer: Staten har sat for få penge af til skovrejsning

Landmændene vil meget gerne rejse skov. Nu mangler staten blot at komme med på beatet, mener viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed. Han efterlyser flere støttemidler til privat skovrejsning.

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
26-09-2019 22:06
Der er kun fem millioner kroner tilbage i en støttepulje til privat skovrejsning i 2020. Staten må op på beatet og tilføre flere midler, siger viceformand i L&F.

Der er brug for mere offentlig støtte til privat skovrejsning end det, der er lagt op til i 2020, mener viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

På grund af stor søgning er puljen med offentlige støttemidler til privat skovrejsning skrumpet ind fra 35 millioner kroner i 2016 til 5 millioner i 2020. Og det er for lidt i forhold til den store søgning, der er, mener viceformanden.

- Lige nu er der rigtig mange landmænd, der gerne vil rejse skov, og det er også noget, der er godt både for klima og miljø. Og så er det jo ærgerligt, at det skal stoppes, fordi der ikke er midler nok, siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

- Regeringen har jo sagt, at de gerne vil prioritere dette område, og så viser det sig, at der ikke er flere penge, end der hidtil har været.

Hvor mange penge bør der tilføres puljen?

- Det ved vi ikke. Jeg er blevet oplyst om, at der er mange flere ansøgninger, end der er penge til, siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

Brev til minister

- Landmændene står i kø for at være med, men så er der ikke penge nok, det stoppes af bureaukrati, osv. Der må man altså se at komme i gang fra statens side og være med på at levere deres del af aftalen, så landmændene ikke bliver hængt ud for ikke at levere det, man ønsker. Landmændene er i den grad med. Vi håber bare, at samfundet leverer den del, de selv kræver.

Thor Gunnar Kofoed har sendt et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S), hvor han gør opmærksom på, at der er behov for flere midler til privat skovrejsning.

- Nu er vi i en situation, hvor landmændene er så meget med på beatet. Alt det, som samfundet har spurgt efter i rigtig mange år, der kan vi nu se, at vi over-leverer og er over-interesserede i forhold til det, man har afsat midler til. Det er skovrejsning, minivådområder, osv., siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

Overrasker

- Det, med at landbruget lige pludselig over-leverer på det, man tidligere har skullet slås for at få dem til, tror jeg overrasker både den politiske del og også styrelser, osv., siger viceformanden.

Puljen til privat skovrejsning er en del af kvælstofindsatsen, der skal forbedre vandmiljø og natur.

 

Uddrag fra et brev, som Landbrug & Fødevarer har sendt til fødevareminister Mogens Jensen fra L&F:

- Der er tale om en velfungerende og enkel ordning, som mange landmænd gerne byder ind på

- Skovrejsning er samtidig attraktivt på flere punkter, fordi det både er et virkemiddel, der medvirker til at reducere udledningen af næringsstoffer, og samtidig binder kulstof, kan bidrage til at skabe flere rekreative muligheder i landskabet og – på sigt – også en rigere natur

 

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next