Oprensning af problem-å skal sendes i nyt udbud

Egedal Kommune må ikke uden videre vælge den oplagte løsning til vedligeholdelsen af Værebro Å.

Egedal Kommune kan ikke bare overdrage opgaven med at rense Værebro Å til HedeDanmark, selv om det er den løsning, der foretrækkes af både kommunen og områdets lodsejere, der i årevis har kæmpet med problemer med oversvømmelser af åen nordvest for København.
Som følge af de evige problemer med Værebro Å valgte kommunen i år – efter et meget langt tilløb – endelig at sende opgaven om vedligeholdelse af åen i udbud, så det ikke længere var kommunen selv, der skulle stå for oprensningen.
Ifølge formanden for Værebro Ålaug, Søren Vestergaard, stod HedeDanmark for det kvalitetsmæssigt bedste tilbud, men det var entreprenørfirmaet WP Værktøj/Vandpleje, som i foråret vandt det offentlige EU-udbud foran HedeDanmark.
Som LandbrugØst tidligere har beskrevet, sprang WP Værktøj/Vandpleje imidlertid fra opgaven efter blot en enkelt grødeskæring. Dermed ligger det lige til højrebenet at tildele opgaven til HedeDanmark, men det er der regler, som forhindrer.
 

Kommunal grødeskæring

Til Ugeavisen Egedal oplyser Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, at punktet om at overdrage opgaven om vedligehold af Værebro Å til HedeDanmark udgik fra det seneste udvalgsmøde på grund af jura.
- Af forskellige juridiske grunde kan vi ikke bare give opgaven videre til HedeDanmark. Der er regler for sådan noget, det er tjekket både internt og eksternt, forklarer han.
Dermed skal opgaven om grødeskæring på ny i udbud, og kommunen står dermed selv med grødeskæringen i år. En grødeskæring, der altså tilsyneladende langt fra har vist sig effektiv nok i de seneste år.
 

Læs også

Udvalgsformand hilser politianmeldelse velkommen
Landmænd kæmper for at få fjernet sten fra vandløb
- Det vil tage 20-30 år at blive færdig med vandløbene i Aalborg
Landmand får ret i sag om naturvandløb
Storstilet forsøg i vestfynske vandløb
Kommunernes ansvar for vores vandløb