Udbyttetab i vårbyg efter korn som efterafgrøde kan skyldes væksthæmmende effekt af rug

Forsøg viser, at en efterafgrødeblanding af rug og vårbyg kan koste udbytte i efterfølgende vårbyg sammenlignet med andre efterafgrøder og bar jord uden efterafgrøde. Om tabet skyldes væksthæmmende stoffer udskilt fra rug som efterafgrøde er endnu ikke klart.

Ifølge Seges har man et enkelt sted i foråret 2019 oplevet en spirehæmmende effekt af rug som efterafgrøde på efterfølgende vårbyg. Fænomenet er ifølge specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen, Planteinnovation, Seges, ikke ukendt.

- Vi ser af og til den spirehæmmende effekt efter rug i form af pletter i marken, siger hun.

Seges gennemførte derfor i 2018/2019 en forsøgsserie, hvor der i to ud af fire forårspløjede forsøg var en udbyttenedgang i vårbyg efter en blanding af rug og vårbyg som efterafgrøde, sammenlignet med sort jord og andre efterafgrødetyper.

- Udbyttenedgangen kan ikke umiddelbart forklares med kvælstofmangel, og skyldes muligvis en spire- og væksthæmmende effekt af rug som efterafgrøde. Forsøgene indikerer, at man i enkelte år kan opleve en udbyttenedgang i vårbyg efter rug/vårbyg som efterafgrøde, men om tabet skyldes allelopatiske effekter er ikke klart, siger Nanna Hellum Kristensen og henviser til flere internationale studier der viser sådanne effekter i laboratorie/drivhusforsøg.

- Men det er svært at genfinde en effekt i marken, sandsynligvis fordi det sjældent forekommer, siger hun.

Risiko øges ved tørke

Risikoen for udbyttenedgang vil, ifølge specialkonsulenten, øges, hvis der er mindre end 14 dage mellem destruktion af rug som efterafgrøde og såning af vårbyg eller hvis der er tørke omkring destruktion af efterafgrøde og såning af vårbyg.

- Vi ser også stigende risiko, hvis rug som efterafgrøde er meget kraftig og muligvis øges risikoen også, hvis efterafgrøden ikke pløjes ned, men destruktionen sker ved lettere harvning eller vårbyggen sås direkte, siger Nanna Hellum Kristensen.

Hun anbefaler på baggrund af ovenstående, at man på sandjord, specielt i nedbørsrige egne, venter med nedpløjning af efterafgrøder til foråret.

hl

Læs også