Jesper Theilgaard: - Der mangler 100 mm regn

Der var klimaforandringer øverst på spisesedlen, da det nye debattelt åbnede på Roskilde Dyrskue, hvor den tidligere meteorolog og nu selvudnævnte klimaformidler, Jesper Theilgaard, holdt et indlæg.
Tilhørerne – blot 20 personer – kunne høre Jesper Theilgaard fortælle om, hvordan han ser de mange ugers tørke i Danmark i forhold til klimaets udvikling, og han slog fast, at klimaforandringerne havde gjort tørkeperioden mere ekstrem. 
Ifølge Jesper Theilgaard, der under sit oplæg anslog, at der mangler 100 millimeter regn, hvis man skulle have en normal mængde nedbør på markerne i Danmark, kan man ikke kun basere det meget tørre vejr på vejrsystemer alene. De høje temperaturer har også spillet en væsentlig rolle.

Ekstremerne bliver værre

- Der er lagt en ekstra grad på tørken via den globale opvarmning, og den ene grad betyder ganske meget, og hele udviklingen får store konsekvenser, påpegede oplægsholderen.
- Ekstremerne bliver større, de bliver værre, og de bliver længerevarende. Og det gælder altså også hedebølger, der bliver længere, de kommer oftere. Det gælder så også det, vi så sidste år, hvor landet blev dynget til med vand, og det stort set regnede hele året.
Den tidligere DMI-meteorolog var også i sit oplæg inde på, at de ujævne nedbørsmængder og stigende jordtemperaturer måske i fremtiden ville kunne komme til at betyde, at der ville blive brug for opmagasinering af vand for at kunne vande marker, når tørken slår til.
 

Læs også