bannerPos

Formand og præsident så på klimaprojekter

Danmarks Naturfredningsforenings præsident Marie Gjerding Reumert (billedet) og L&F-formand Martin Merrild var forleden på rundtur i det midt- og vestjyske. Foto: Sagro
27-06-2019 16:55

Der var en klar fornemmelse af, at afstanden mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN) og landbruget er blevet mindre, da DN’s præsident Marie Gjerding Reumert og L&F-formand Martin Merrild mandag var på rundtur i det vestjyske.

Besøget startede i Tim, hvor tre lodsejere med jord ned til Tim Å ønsker at gå ind i en jordfordeling, så de kan afsætte arealer, der har mere naturmæssig end landbrugsmæssig værdi.

De har derfor henvendt sig til Holstebro-Struer Landboforening og Sagro for at få hjælp til at få en proces i gang.

- Det er spændende, at ønsket kommer fra landmændene lokalt. Det er dog noget, der skal håndteres i en større sammenhæng, og vi må håbe, at velviljen i den netop overståede valgkamp ikke kun var valgløfter, siger politisk chef i Sagro, Niels Kristian Fruergaard, og tilføjede:

- Og så var det positivt at mærke den forståelse, som DN giver udtryk for, for de har en vigtig stemme i debatten og kan være med til at sikre folkelig opbakning bag de midler, der skal til for at få en god multifunktionel jordfordeling.

Delegationen af landbrugs- og DN-repræsentanter besøgte også klimaprojektet omkring Storåen og Jørn Lund Jensen, Høstrup, der har arealer ned til Karup Å.

Om aftenen tog Martin Merrild og hans hustru Ulla imod næsten 200 gæster, der så på de naturtiltag, familien har sat i værk på gården.

 

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next