Ny økologiforordning giver nye muligheder

Den nye økologiforordning træder i kraft 1. januar 2022. Med den ændrer reglerne sig, så for eksempel udsæd af havre kan markedsføres uden, at udsæden behøver at udgøre en egentlig sort, men kan bestå af en mere uens genetisk bestand inden for samme botaniske art.

Dermed bliver det muligt for erhvervsdrivende at markedsføre planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale uden at skulle opfylde de sædvanlige direktivfastsatte krav til for eksempel sortsafprøvning og efterfølgende certificering.

Styrelsen vil i løbet af efteråret 2021 beskrive ordningen mere detaljeret.

Læs også