Du kan stadig nå at ændre i fællesskemaet

Hvis du har sendt dit fællesskema i forbindelse med arealstøtte-ansøgningen, kan du stadig ændre i det, ligesom du kan nå at indsende et forsinket fællesskema senest den 23. maj. Du kan også nå at overdrage betalingsrettigheder, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Fristen for at indsende en rettidig ansøgning om arealstøtte for 2022 udløb den 28. april, men du kan stadig sende ændringer til dit fællesskema eller indsende et forsinket fællesskema frem til den 23. maj, oplyser Landbrugsstyrelsen.

- Hvis du ikke har sendt dit fællesskema endnu, kan du stadig nå at sende det via Tast selv frem til ændringsfristen 23. maj 2022. Vi nedsætter dog din støtte med én procent pr. arbejdsdag, skemaet er forsinket. Hvis vi modtager dit fællesskema efter 23. maj 2022, er vi nødsaget til at afvise din ansøgning, tilføjer styrelsen.

Du kan også sende forslag til ændring af dine markblokke. Hvis du vil sende ændringsforslag til markblokke og tilhørende korttemaer, når du søger om støtte i fællesskemaet, skal du gøre det senest 9. maj 2022.

Du kan kun tilføje marker, du havde rådighed over ved ansøgningsfristen 28. april.

Du skal anmelde alle de arealer, du havde til rådighed på denne dato.

Betalingsrettigheder

Hvis du tilføjer tilskudsordninger efter ansøgningsfristen, nedsættes støtten:

- Du kan til og med 23. maj 2022 tilføje i fællesskemaet, at du søger om støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte eller ekstensivering med slæt. Her skal du være opmærksom på, at vi nedsætter din støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte eller ekstensivering med slæt med én procent pr. arbejdsdag, du tilføjer ordningen efter ansøgningsfristen, skriver Landbrugsstyrelsen.

Du kan fortsat overdrage betalingsrettigheder til og med ændringsfristen 23. maj, hvis erhverver har indsendt sit fællesskema.

Derimod er der nu lukket for ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering. Du kan derfor ikke øge dit samlede ansøgte areal til ordningen. Du kan til gengæld flytte ansøgningen til andre marker inden for samme ID15-område til og med 10. september.

Vigtig rækkefølge

- Vi anbefaler dog, at du så vidt muligt ikke foretager ændringer af de marker, du har søgt tilsagn til, før du får svar på, om du har fået tilsagn til arealet. Du kan læse mere om, hvordan du foretager ændringer i dit tilsagn til målrettet kvælstofregulering, i vores brugerguide til fællesskemaet, oplyser Landbrugsstyrelsen, og tilføjer:

- Du kan altid nedskrive dit ansøgte areal under målrettet kvælstofregulering, men vær opmærksom på, at det vil medføre en reduktion i din kvælstofkvote i planperioden 2022/2023.

- Hvis du ikke har sendt dit fællesskema endnu, kan du stadig nå at sende det via Tast selv frem til ændringsfristen 23. maj 2022. Vi nedsætter dog din støtte med én procent pr. arbejdsdag, skemaet er forsinket

Landbrugsstyrelsen

Det kan du gøre

Du kan til og med ændringsfristen 23. maj 2022:

  • op- og nedskrive arealer i fællesskemaet
  • tilføje og slette marker
  • tilføje og fjerne MFO-arealer
  • ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, du dyrker i perioden 15. maj til 25. juli 2022
  • tilføje eller slette oplysninger om dit tilsagn om økologisk arealtilskud, pleje af græs- og naturarealer eller miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
  • tilføje markering for grundbetaling under artikel 32

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også