Historisk høje afregningspriser for sukkerroer i 2023

Der er godt nyt for sukkerroedyrkerne, der har indgået en ny prisaftale med Nordic Sugar.

Sådan afhænger afregningsprisen pr. ton rene roer (med gennemsnitlige tillæg og fradrag af Nordic Sugar A/S' resultat (EBIT). Kilde: Bo JM Secher

I den aftale som Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere netop har indgået, er der bred enighed om, at priserne til 2023 skal hæves betragteligt. Det aftalte prisniveau gør, at sukkerroer også i 2023 vil være konkurrencedygtige i forhold til alternative afgrøder.

I forhold til de priser som hidtil har været gældende, er afregningsprisen hævet med over 30 procent. Prisstigningen er opnået med en generel øgning af prisen med 69 kr pr ton rene roer kombineret med en højere »logistikpræmie«. 

Som et nyt element i roernes værdi, indgår fra 2023 også det nye »ECO-scheme« i CAP, EU's landbrugsreform, som vil give en præmie på et sted mellem 500 kr. og 1.000 kr. pr. hektar, udover den pris, man kan opnå fra Nordic Sugar.

Der vil blive tilbudt to typer 1-årige kontrakter til 2023. En kontrakt med fast pris og en kontrakt med en indbygget overskudsdeling, så prisen forbedres med resultatet af Nordic Sugar A/S’ overskud.

En variabel kontrakt med overskudsdeling vil derfor resultere i en højere pris end en fast aftale ved EBIT højere end 125 mill. kr.

Nu fri transport op til 90 km

Som et nyt element er det også aftalt, at sukkerfabrikken betaler for transport af roer helt ud til en afstand af 90 km fra den nærmeste fabrik. 

Det er øgning af den frie transportafstand med 10 km i forhold til de tidligere 80 km. Som hidtil betaler roedyrkere selv for transporten som rækker længere end den frie transport.

Også en prisstigning på roer i 2022

For at kompensere for de stærkt øgede omkostninger til gødning og andre hjælpestoffer, er det yderligere aftalt, at dyrkere vil få en ekstrabetaling for de roer som dyrkes i indeværende år. En dyrker vil modtage cirka 25 kr ekstra pr. ton rene roer. Det svarer til en ekstra betaling på over 10 procent.

Nordic Sugar udtrykker tilfredshed med den indgåede aftale. 

- Vi var godt klar over, at prisen skulle have et ordentligt nøk, for at roerne kan konkurrere med alternative afgrøder. Det har vi opnået med denne aftale, og vi håber vi får en god kontrakttegning i de kommende uger, siger chef for Agricenter Danmark, Bo JM Secher.

Den ny aftale indeholder flere positive elementer. Det kan man læse mere om på Agricenterets hjemmeside www.sukkerroer.nu.

Læs også