2023-priser får sukkerroer helt frem i feltet

Den nye aftale mellem Nordic Sugar og sukkerroedyrkerne åbner kun op for 1-årige kontrakter. Til gengæld har disse et meget højt niveau, skriver Bo JM Secher i dette indlæg.

De nye kontrakter mellem Nordic Sugar og sukkerroedyrkerne er ganske fordelagtige, lyder det. Arkivfoto

Af Bo JM Secher, Agricenter Danmark, Nordic Sugar

 

Med den nye aftale for 2023 har Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere vist, at sukkerroer skal være konkurrencedygtige, og der er skabt en basis for at roer kan få, eller fortsat har en betydelig plads i sædskiftet.

Den turbulente situation omkring alternative afgrøder er en udfordring, så til 2023 tilbyder vi kun 1-årige kontrakter, der så til gengæld har et meget højt niveau.

Med det ønsker vi at dokumentere, at sukkerroerne har en vigtig plads i sædskiftet, og ved at møde det høje niveau, viser vi, at sukkerroerne også på langt sigt skal prioriteres.

Man kan altid diskutere hvilket prisniveau roer skal konkurrere med. Gennem de senere år har roer ligget på et højt og stabilt niveau, og uden de store svingninger der er set i andre afgrøder.

I den viste figur er der beregnet et dækningsbidrag (DB2) på baggrund af aktuelle 2023 priser på korn hentet fra Kornbasen og vinterraps afledt fra MATIF. Roeprisen er beregnet med afsæt i en afstand af 30 km, og der er tillagt de 500 kroner pr. hektar, som forventes i »ECO-scheme« fra den nye landbrugsreform (CAP).

Pænt med i feltet

Som det fremgår af figuren, placerer sukkerroer sig pænt i feltet. 30 km svarer til den gennemsnitlige afstand fra fabrikkerne.

Som et nyt element i 2023, betaler Nordic Sugar nu transporten helt ud til 90 km. Ved afstande derover betaler dyrkeren selv for de ekstra km. De 90 km er en klar forbedring i forhold til tidligere, hor der var egenbetaling fra 80 km.

Udover et konkurrencedygtigt dækningsbidrag, er der mange andre fordele ved roedyrkning. Det er en stabil afgrøde, som forårssået kan være en del af kampen mod ukrudtsgræsser, der er ingen lagerkrav og afgrøden bidrager til at fordele opgaver i marken. Du kan læse mere om alt dette på Agricentrets hjemmeside www.sukkerroer.nu.

Er du ny dyrker er du altid velkommen til at kontakte Agricentret.
 

 

Læs også