bannerPos

Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben

L&F og DOF har indgået et samarbejde om beskyttelse af viben, der er truet.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
18-04-2019 12:00
Viben er truet. Den lille fugl er gået tilbage med 75 procent siden 1976. Derfor har Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer nu slået sig sammen for at standse tilbagegangen af danske viber.

Viben er en sand forårsbebuder. Desværre bliver det sværere og sværere at spotte den lille fugl på den danske forårshimmel. 

I Danmark er viberne gået tilbage med cirka 75 procent siden 1976. Tilbagegangen skyldes især mangel på gode levesteder, der betyder, at vibens unger har svært ved at overleve.

Derfor går Landbrug & Fødevarer og Dansk Ornitologisk Forening sammen om at sætte fokus på tilbagegangen i agerlandets fugle og bidrage til at skabe bedre vilkår for viben på marker, hvor landmanden ønsker at gøre en ekstra indsats for den besungne og tidligere udbredte karakterfugl i det åbne danske landskab.

Det sker med den fælles kampagne »Sammen om at hjælpe viben«, der blandt andet skal guide landmændene til at hjælpe de trængte viber.

I en fælles pressemeddelelse fra de to organisationer lyder det fra Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, at det er stærkt bekymrende, at landbrugslandets fugle er i frit fald.

Han håber, at samarbejdet med Landbrug & Fødevarer forhåbentlig kan bidrage til en øget bevidsthed om det tab af biodiversitet, vi er vidner til, og inspirere både landbrugere og andre arealforvaltere til at indtænke plads til naturen i produktionen.

- Dette er et første lysegrønt skridt mod et forhåbentligt endnu grønnere fremtidigt natur-samarbejde, siger Egon Østergaard.

 

Glad for samarbejde

Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over samarbejdet med Dansk Ornitologisk Forening.

- Vi samarbejder gerne med de grønne organisationer om at sikre en fortsat rig dansk natur i samspil med landbruget. Vi ved, at mange landmænd gerne vil gøre en indsats for at hjælpe viben, men mangler viden om, hvad de konkret kan gøre på deres landbrug. Det er derfor, vi nu i samarbejde med ornitologerne har udarbejdet en række anbefalinger, der giver gode råd til den enkelte landmand om, hvad han eller hun ad frivillighedens vej kan gøre på sin ejendom for at hjælpe viben, siger Martin Merrild.

Kampagnen »Sammen om at hjælpe viben« består blandt andet af en række konkrete tiltag som landmændene kan udføre for at hjælpe viben. De er blevet til i et fagligt samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Seges.

Ud over at gavne viben vil tiltagene også give bedre levemuligheder for andre af landbrugslandets planter og dyr, lyder det fra de to organisationer.

Derudover opfordres landmændene også til at indlede et samarbejde med den lokale ornitolog om at styrke viben i deres lokalområde.

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next