Gefion satte aftryk på 2019

Nytårshilsen fra Gefion.

Af formand Torben Hansen

Forfatterfoto: 72-51-oe

NYTÅRSBREV Hele vores kulegravning af forholdene i Karrebæk Fjord er noget af det, jeg vil fremhæve fra 2019. Ikke bare fordi vi afslørede, at Miljøstyrelsen ikke ved, hvad der er i det slam, der bliver gravet op fra sejlrenden.

Men også fordi vi for alvor satte fokus på, at der er masser af andre faktorer end landbruget, der har betydning for vandmiljøet og dermed for målene i vandplanerne.

Jeg er sikker på, at Gefions arbejde kommer til at få betydning for de kommende vandplaner. Det har i hvert fald gjort indtryk på politikerne på Christiansborg, når vi fortæller, at der både er organiskmateriale og TBT i det slam, som Miljøstyrelsen startede med at kalde rent sand.

2019 blev også året, hvor der for alvor skete noget på grundvandsområdet, men ikke til erhvervets fordel. Men der er fuld fokus på området – ikke mindst fra Landbrug & Fødevarers side, hvor en principsag er i gang.

Gefion har bidraget til sagen med den store viden, som erhvervspolitisk konsulent Erik Hansen Blegmand har på området, og det er også hans faglige viden, der gør os i stand til at slå ned på de kommuner, der går ud over den politiske BNBO-aftale.

Vi er i en situation, hvor der er pres på landbruget fra mange sider, og vi skal finde balancen mellem at levere løsninger og spille positivt ind. Samtidig skal vi insistere på, at fagligheden skal være på plads. Det gælder for eksempel på grundvandsområdet.

Det nye år byder også på nye vandplaner, og igen er der fokus på virkemidlerne. Det er en stor og vigtig opgave, der venter vores repræsentanter i vandrådene.

I 2019 holdt vi seks lokale medlemsmøder, hvor vi satte et aktuelt emne på dagsordenen og mødtes på et værksted eller i gildesalen hos et af vores medlemmer.

Vi har snakket om spildevand, Baltic Pipe, grundvandsplaner og Karrebæk Fjord, og vi har haft Landbrug & Fødevarer med på nogle af møderne. Det er uformelle møder med god snak og masser af spørgsmål om et aktuelt emne.

Vi kan fortælle, hvad vi arbejder med i Gefion, men det er også en lejlighed til at fortælle lige det, der optager de lokale medlemmer. Og den slags møder skal vi have flere af i 2020.

Citat

- Vi er i en situation, hvor der er pres på landbruget fra mange sider, og vi skal finde balancen mellem at levere løsninger og spille positivt ind.

Torben Hansen

Læs også