Klima-medvind til FRDK

- Vi bliver taget alvorligt, påpegede Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK, da foreningen havde generalforsamling.

GENERALFORSAMLING Gennem det seneste år har klima været et af de »vigtigste« ord i Danmark, og det giver medvind til blandt andet FRDK (Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK).

- Vi har i årevis fremhævet, at vi med efterafgrøder, jorddække året rundt og med sunde sædskifter kan lagre en hel del CO2 i jorden.

- Den kendsgerning bliver der lyttet mere til nu end nogensinde før hos politikere, organisationer og hos meningsdannere. Kun få kalder os religiøs, og det er et stort skridt i den rigtige retning.

Sådan lød det blandt andet, da formand Henrik Terp aflagde årsberetning på FRDK’s generalforsamling, der foregik i Vissenbjerg på Fyn.

Bælgplanter og efterafgrøder

- Vi har i mange år argumenteret for, at efterafgrøder er helt nødvendige for at få en sund jord, der giver sunde afgrøder.

- Udover det fastholder de kvælstoffet, øger biodiversiteten, lagrer kulstof i jorden og modvirker erosion, berettede Henrik Terp.

Men han vendte sig mod den store udvidelse af arealet med målrettede efterafgrøder.

- Det er på alle måder ikke gennemtænkt og hænger alene sammen med ønsket om at forhindre udvaskning af kvælstof. Den måde at betragte efterafgrøder på, finder vi alt for snæver, fastslog han.

Henrik Terp argumenterede tillige for, at der i alle typer efterafgrøder bør indgå bælgplanter. Han fremhævede således, at det er dokumenteret forkert, at øget brug af bælgplanter i efterafgrøderne øger udvaskningen af kvælstof.

Rekordmange medlemmer

Medlemmerne af FRDK er som alle øvrige landmænd på jagt efter øget indtjening. Håndteres pløjefri dyrkning rigtigt, vil det også øge bundlinjen hos de fleste landmænd.

- Set i det perspektiv er det også interessant at være med i FRDK, fordi vi kan lære af hinandens succeser og fejl, sagde Henrik Terp, der kan glæde sig over medlemsfremgang.

Der er nu 615 medlemmer, hvilket er det hidtil højeste, foreningen har haft, oplyste Henrik Terp, der senere på mødet blev genvalgt som formand – ligesom der var genvalg til Søren Ilsøe, Erik Sandal og Torben Bay Jørgensen.

Der er dog også nye ansigter i FRDK-bestyrelsen, og det er den nordsjællandske mælkeproducent Kaare Larsen fra Gilleleje og planteavlskonsulent Leo Bajlum fra Vestjysk Landboforening.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også