Seks projekter får nu puljepenge til at bytte jord

Snart skal mindst 144 lodsejere i gang med at indgå byttehandler med andre landmænd. De er en del af de seks jordfordelingsprojekter, som fødevareminister Mogens Jensen har tildelt en pulje på 10 mio. kroner.

JORDFORDELING Der er snart færre spredte marker og traktorer i sneglefart på landevejene seks steder landet over. Mindst 144 lodsejere har fået mulighed for at bytte marker indbyrdes, så landmændene hver især skal køre færre kilometer for at komme ud til markerne. Fødevareminister Mogens Jensen har netop fordelt 10 millioner kroner mellem seks projekter, der nu kan gå i gang med at omfordele jord svarende til Anholts areal.

- Jeg er rigtig glad for, at landmænd og andre jordejere har mod på at samle de enlige brikker til et færdigt puslespil, hvor marker er bedre samlet, hvorved der bliver færre kilometer at køre fra gården. Jeg glæder mig til at følge projekterne og høre om de konkrete erfaringer, som vi kan bygge videre på og få endnu mere jordfordeling i gang, siger fødevareminister Mogens Jensen.

De seks projekter ligger i Vendsyssel, Lemvig, Skjern, Ulfborg, Als og Thy. Det største projekt er i Vendsyssel og omfatter i alt knap 842 hektar.

 

Over 2.000 hektar

I alt har seks projekter ansøgt om tilsagn for at få tilskud til at omfordele 2.228 hektar jord.

Tilskud er givet efter først-til-mølle-princippet. Det har været et krav, at minimum fem landmænd skal gå sammen og omfordele et areal på mindst 100 hektar. Samtidig skal jordfordelingen føre til, at køreafstanden til markerne i gennemsnit reduceres med mindst 750 meter.

Projekterne, som er med i den frivillige bytteordning, får et tilskud på op til 3.500 kr. pr. omfordelt hektar. Erfaringer fra tidligere jordfordelinger viser, at den nye pulje vil spare landmændene for 16.700 kørte kilometer om året. Det er en besparelse på 334.000 kr. om året på transportomkostningerne.

Puljen for erhvervsrettet jordfordeling er en del af Tørkepakken, som blev vedtaget i sommeren 2018 af den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

 

Flere penge på vej til jordfordeling

Ansøgere, som ikke har fået tilskud til erhvervsrettet jordfordeling, kan få endnu en chance for hjælp til jordfordelingen. I september blev regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få fri multifunktionel jordfordeling.

Mogens Jensen håber, at landmænd, som ikke har fået tilsagn om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling, vil tage fat på deres kommuner for at høre om mulighederne for at indgå i et projekt med multifunktionel jordfordeling.

- Jordfordeling er et vigtig redskab til at skabe mere plads til natur, friluftsliv og sikre, at landbruget får den jord, som giver det største udbytte. Der er rigtig mange muligheder i jordfordelingsprojekter, så jeg vil opfordre landmænd til at overveje, om deres marker kan blive en del af et multifunktionel jordfordelingsprojekt sammen med kommunen, siger Mogens Jensen.

Landbrugsstyrelsen forventer, at puljen, hvor kommuner og eventuelt Naturstyrelsen kan søge om fri multifunktionel jordfordeling, åbner i første halvdel af 2020.

jba

Læs også