Styrelse sender skovkatalog på gaden

SKOVTUR Nyopført og ung skov behøver ikke at være lig med kedelig skov. Det mener de hos Naturstyrelsen, der nu sender et nyt skovkatalog på gaden. Kataloget skal give inspiration til alle, der arbejder med planlægning, indretning og drift af nye og unge skove. 

De seneste 30 år har staten plantet flere end 100 nye skove i Danmark. Nu samler et nyt katalog fra Sektion for landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet de bedste erfaringer med at etablere ny skov, der giver brugerne naturoplevelser og muligheder for friluftsliv fra dag ét.

- Med inspirationskataloget sætter vi fokus på, hvordan man med ret enkle midler kan forvandle en bar mark til en nyetableret skov, der med det samme skaber attraktive rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Samtidig giver kataloget en lang række eksempler på, hvordan man løbende kan tilføje nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i unge skove, siger professor på Københavns Universitet, Frank Søndergaard Jensen.

Adjunkt Maja Steen Møller, Københavns Universitet supplerer: 

-De mange eksempler kommer bl.a. fra en forespørgsel til alle landets kommuner, hvor der både har været stor interesse for at bidrage og for at få det færdige inspirationskatalog i hånden.

Kataloget giver skovfolk, kommunale planlæggere og politikere, private tegnestuer, rådgivere og entreprenører en række konkrete og praktiske eksempler på, hvordan ung skov kan skabe store skovoplevelser, selvom træerne er små. I nogle af eksemplerne er der fokus på at lave nye stier og skabe mødesteder i skoven. Andre giver plads til søer, vandløb og varieret beplantning. hka

Læs også