Årets høst er godt i gang – og dog

Udbytterne i høsten er ikke altid tilfredsstillende, men et er sikkert: Når høsten skal i hus, er alle mand i gang – lige fra fem-årige Eskild til Anders på 83.

Så snart vejret har tilladt det, og i takt med at afgrøderne har været klar til høst, er der høstet på livet løs. Raps, hvede, byg, forskellige typer af frø, men også bærhøsten er godt i gang. I den sammenhæng melder flere bæravlere, at høsten ikke helt har været som ønsket. Heller ikke høst af raps har alle været helt tilfredsstillende.

- Det ligner desværre udbytter som sidste år, som også var skuffende, lød det fra Kristian Danielsen, da de første runder var taget på en vinterrapsmark ved Ll. Torøje i Østsjælland. Den pågældende dag var han netop gået i gang med sorten Quartz, mens han dagen før høstede Wembley og Exalte.

- Udbyttet ligger på cirka fire tons pr. hektar, men vi havde jo gerne set fem tons, og har fem tons plus som målsætning. Normalt har vi udbytte omkring de fem tons, men det har vi ikke kunnet præstere hverken i år eller sidste år, sukker Kristian Danielsen.

For meget og for lidt

Det manglende udbytte tilskriver Kristian Danielsen, der havde sønnen Eskild på fem år med som »co-driver«, flere årsager: Manglende sol, for meget regn og lidt frost ved blomstring. I 2016 skyldes det mindre udbytte tørke.

Kristian Danielsen driver i dag i samdrift med sin farbror Kjeld Danielsen, Lundsgaard, samlet 375 hektar efter han i 2008 overtog ejendommen Søvang efter sin far, Arne Danielsen. Dermed videreførte man den samdrift, der var på de to gårde, og som faderen og farbroderen i sin tid etablerede.

83-årig i førerkabinen

Hos Kristians Danielsens Søvang var den yngste generation altså med, mens det var ældste generation, 83-årige Asger Lund Jensen, der sad i førerkabinen, da Søren Kulager Jensen, Kul-
agergård ved Karise, gik i gang med en mark med brødhvede.

Søren Kulager Jensens far, Asger, giver hvert år en stor hånd med i høsten, således også i år. Sorten der blev høstet var Asano. Vandprocenten lå på de 16, mens udbyttet var på cirka ni tons pr. hektar.

- Det er tilfredsstillende, når det er brødhvede, vurderer Søren Kulager Jensen, der har en kontraktaftale med Danish Agro, men selv lægger høsten på lager. Samlet dyrker han 180 hektar, deraf 15 hektar med brødhvede.  

Læs også