Elever låner såmaskine med iPad-styring

Maskinproducenten Väderstad stiller en helt ny såmaskine af mærket Rapid 300 til rådighed for landbrugseleverne på JU Århus’ skolelandbrug Bredballegård.

Landbrugseleverne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus har fået en ny maskine i maskinhallen. Maskinproducenten Väderstad har leveret en tre meter bred bokssåmaskine af mærket Rapid 300 til undervisningsbrug på landbrugsuddannelsen.

Såmaskinen er udlånt til skolen med henblik på at ruste kommende landmænd og maskinførere til at arbejdet med moderne landbrugsmaskiner, der ofte kræver en høj grad af fortrolighed med ny teknik.

- En dygtig maskinfører skal selvfølgelig kunne styre, fejlfinde og udføre reparationer på det traditionelle grej, som vi har til rådighed i stor udstrækning i vores egen maskinpark. Men branchen udvikler sig hele tiden, og vi skal følge med den. Så når der kommer ny teknik, som vores elever skal kunne betjene, så er vi afhængige af gode samarbejde ude i branchen. Og dem har vi heldigvis mange af, siger Tommy Dam, som er teknikunderviser på landbrugsuddannelsen.

Väderstads Rapid 300 kan håndtere flere slags afgrøder, græs og dækafgrøder samt mikrogranulat og sneglegift.

Såmaskinen er forsynet med et hydraulisk udsåningssystem og et iPad-baseret kontrolsystem, der sikrer trådløs kontrol og monitorering af såprocessen under kørsel i marken. 

Læs også