Strategien og visionerne skal synliggøres på minkfarmen

De seneste års svingende priser på skind har betydet, at der er kommet stor fokus på produktionsøkonomien i pelsdyrproduktionen. Det helt hotte indenfor pelsdyrproduktion og økonomien hertil er fremstillingspris – det er et vigtigt, men det kan ikke stå alene.

Pelsdyrproduktion har været præget af år med god indtjening som følge af høje skindpriser, som har givet mulighed for udvikling af virksomheder. I 2016 og nu også 2017 ser det ud til, at skindpriser overordnet set ikke kan betale produktionsomkostningerne i minkproduktionen.
Ifølge Business Check Mink var fremstillingsprisen på skind i gennemsnit 303 kroner pr. skind og den opnående skindpris 236 kroner pr. skind. 2016 var således første år i fem år, hvor fremstillingsprisen var højere end opnået salgspris generelt set.
2017 ser desværre ud til at vise samme tendens. Der er derfor et behov for fremmed-
finansiering af driftskapital i disse år.

Lav en plan, der holder i med- og modgang

Fremstillingsprisen på skind er et højaktuelt fokuspunkt, og der er gjort en stor indsats for at få reduceret produktionsomkostningerne mange steder qua det lavere realiserede prisniveau på skind. Fremstillingsprisen kan dog ikke stå alene. Væsentlige områder til produktionen er blandt andet også udvikling af minkfarme, miljøtiltag, ønsket skindkvalitet, skind pr. tæve og personaleledelse.
Den overordnede strategi for virksomheden er vigtig at få defineret og synliggjort så samarbejdspartnere, medarbejdere og familien kender den. Det helt grundlæggende i strategien er overordnede mål med virksomheden – visionen for ejeren og hans virksomhed. En vision ændres ikke løbende, så den skal kunne holde uanset om der er høj eller lav indtjening i virksomheden.
Delstrategier for at følge visionen bliver løbende justeret, så de passer med omverdenen og udviklingen af virksomheden. Således kan en del strategi som udvidelse være påvirket af, at der ændres i priser eller miljøregler. Måske skal delstrategien opdateres med de seneste muligheder indenfor miljøteknologi, ekstern finansiering – men den overordnede vision er upåvirket af ændringer i delstrategien, lyder det fra virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar, Agri Nord.

Udviklingen fortsætter -  også når prisen er lav

Intet kan stoppe en udvikling, heller ikke faldende priser. Men udviklingshastigheden kan ændres som følge af prisniveau og andre væsentlige faktorer, der har betydning for udviklingen.
- Det er muligt at udvide produktionen selv i år med negativ produktionsøkonomi, hvis det er en del af strategien. Det afhænger dog i høj grad af, at det er et led i strategien og at det er kommunikeret ud, siger Jørgen Cæsar.
Udvikling er langt fra kun køb af andre minkfarme – der kan også foretages tiltag i virksomheden, som skaber udvikling af fremstillingsprisen, ledelse og effektivitet.

Synliggør din strategi

Strategi og vision skal synliggøres for de personer, som skal være med til at udføre eller fuldføre strategien. Synliggør derfor din strategi på en overskuelig måde, som dels er let at læse og dels er let forklare.
Dynamisk strategi er et meget brugbart værktøj til at give overblik over strategien. Brug din virksomhedsrådgiver til at udarbejde planen og synliggør, hvor du vil hen – også når skindprisen er lav.

Læs også