ØRD styrker kvægrådgivning med ny rådgiver

Maike Brask, 35 år, er 15. maj tiltrådt som ny kvægrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark.

Maike Brask er uddannet husdyragronom fra Kiel Universitet og har speciale i fodring af kvæg. Hun har arbejdet med kvægforskning i flere år og har bl.a. forsket i fodringsstrategier, der kan reducere metanproduktionen hos kvæg. Desuden har hun praktisk landbrugserfaring fra malkekvægsbedrifter i både Tyskland, Danmark og Finland.

Maike Brask bliver en del af ØkologiRådgivning Danmarks kvægteam, som dermed tæller syv specialiserede rådgivere. Hun får dagligt arbejdssted i ØRD’s kontor i Foulum.

Læs også